تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبه حقوق جزا و جرم شناسی در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آخرین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشد .نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد

برای تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد ، ابتدا تراز آخرین نفر قبولی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد 96 در دانشگاه های مختلف را استخراج کرده و سپس با توجه به تجربه مان در افت و افزایش های احتمالی تراز در مرحله تکمیل ظرفیت ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کرده ایم . هرچقدر تراز شما در کنکور دکتری حقوق جزا و جرم شناسی به سمت محدوده بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی شما بالاتر است ؛ همچنین هر چقدر تراز شما از محدوده خوشبینانه دورتر با پایین تر باشد ، شانس شما برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 پایین تر است . ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صددرصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد 96 استخراج شده اند می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد تهران مرکزی 4103 الی 4130 3906 الی 4102 3705 الی 3905
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد علوم و تحقیقات 4062 الی 4089 3865 الی 4061 3664 الی 3864
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد تهران شمال 4048 الی 4075 3851 الی 4047 3650 الی 3850
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد تهران جنوب 4010 الی 4037 3813 الی 4009 3612 الی 3812
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد کرج 3713 الی 3740 3516 الی 3712 3315 الی 3515
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد قم 3675 الی 3702 3478 الی 3674 3277 الی 3477
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد اصفهان(خوراسگان) 3446 الی 3473 3249 الی 3445 3048 الی 3248
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد شیراز 3371 الی 3398 3174 الی 3370 2973 الی 3173
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد ساری 3349 الی 3376 3152 الی 3348 2951 الی 3151
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد سمنان 3340 الی 3367 3143 الی 3339 2942 الی 3142
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد نجف آباد 3338 الی 3365 3141 الی 3337 2940 الی 3140
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد مشهد 3256 الی 3283 3059 الی 3255 2858 الی 3058
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد نراق 3252 الی 3279 3055 الی 3251 2854 الی 3054
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد تبریز 3221 الی 3248 3024 الی 3220 2823 الی 3023
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد یزد 3218 الی 3245 3021 الی 3217 2820 الی 3020
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد چالوس 3190 الی 3217 2993 الی 3189 2792 الی 2992
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد آیت ا... آملی 3189 الی 3216 2992 الی 3188 2791 الی 2991
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد لاهیجان 3189 الی 3216 2992 الی 3188 2791 الی 2991
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد گرگان 3173 الی 3200 2976 الی 3172 2775 الی 2975
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد دامغان 3172 الی 3199 2975 الی 3171 2774 الی 2974
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد میبد 3136 الی 3163 2939 الی 3135 2738 الی 2938
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد شهرکرد 3128 الی 3155 2931 الی 3127 2730 الی 2930
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد اردبیل 3111 الی 3138 2914 الی 3110 2713 الی 2913
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد مراغه 3106 الی 3133 2909 الی 3105 2708 الی 2908
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد یاسوج 3102 الی 3129 2905 الی 3101 2704 الی 2904
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد رفسنجان 3098 الی 3125 2901 الی 3097 2700 الی 2900
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد بوشهر 3030 الی 3057 2833 الی 3029 2632 الی 2832
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد بیرجند 3001 الی 3028 2804 الی 3000 2603 الی 2803
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد بندرعباس 2901 الی 2928 2704 الی 2900 2503 الی 2703
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد آیت الله آملی-پردیس بین الملل واحد آیت الله آملی 2836 الی 2863 2639 الی 2835 2438 الی 2638
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد مشهد-پردیس مجتمع بین الملل گلبهار 2809 الی 2836 2612 الی 2808 2411 الی 2611
حقوق جزا و جرم شناسی / واحد امارات متحده عربی 2351 الی 2378 2154 الی 2350 1953 الی 2153

 

 

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

 

 
منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد 96


هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس , جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد