تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبه مدیریت فناوری اطلاعات در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آخرین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشد .نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد

برای تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد ، ابتدا تراز آخرین نفر قبولی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 96 در دانشگاه های مختلف را استخراج کرده و سپس با توجه به تجربه مان در افت و افزایش های احتمالی تراز در مرحله تکمیل ظرفیت ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کرده ایم . هرچقدر تراز شما در کنکور دکتری مدیریت فناوری اطلاعات به سمت محدوده بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی شما بالاتر است ؛ همچنین هر چقدر تراز شما از محدوده خوشبینانه دورتر با پایین تر باشد ، شانس شما برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 پایین تر است . ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صددرصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 96 استخراج شده اند می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مدیریت فنّاوری اطلاعات-کسب و کار هوشمند / واحد تهران جنوب 3515 الی 3542 3318 الی 3514 3117 الی 3317
مدیریت فنّاوری اطلاعات-کسب و کار هوشمند / واحد نجف آباد 2973 الی 3000 2776 الی 2972 2575 الی 2775
مدیریت فنّاوری اطلاعات-کسب و کار هوشمند / واحد علوم و تحقیقات 2894 الی 2921 2697 الی 2893 2496 الی 2696
مدیریت فنّاوری اطلاعات-کسب و کار هوشمند / واحد تهران مرکزی 2812 الی 2839 2615 الی 2811 2414 الی 2614
مدیریت فنّاوری اطلاعات-کسب و کار هوشمند / واحد تهران جنوب 2812 الی 2839 2615 الی 2811 2414 الی 2614
مدیریت فنّاوری اطلاعات-کسب و کار هوشمند / واحد قزوین 2484 الی 2511 2287 الی 2483 2086 الی 2286

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مدیریت فنّاوری اطلاعات-مدیریت خدمات و توسعه فنّاوری / واحد علوم و تحقیقات 3498 الی 3525 3301 الی 3497 3100 الی 3300
مدیریت فنّاوری اطلاعات-مدیریت خدمات و توسعه فنّاوری / واحد تهران مرکزی 3466 الی 3493 3269 الی 3465 3068 الی 3268
مدیریت فنّاوری اطلاعات-مدیریت خدمات و توسعه فنّاوری / واحد قزوین 3114 الی 3141 2917 الی 3113 2716 الی 2916
مدیریت فنّاوری اطلاعات-مدیریت خدمات و توسعه فنّاوری / واحد نجف آباد 2969 الی 2996 2772 الی 2968 2571 الی 2771
مدیریت فنّاوری اطلاعات-مدیریت خدمات و توسعه فنّاوری / واحد علوم و تحقیقات 2798 الی 2825 2601 الی 2797 2400 الی 2600
مدیریت فنّاوری اطلاعات-مدیریت خدمات و توسعه فنّاوری / واحد تهران مرکزی 2773 الی 2800 2576 الی 2772 2375 الی 2575
مدیریت فنّاوری اطلاعات-مدیریت خدمات و توسعه فنّاوری / واحد قزوین 2491 الی 2518 2294 الی 2490 2093 الی 2293

 

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

 

 
منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 96

هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس

جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد