تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته معماری توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری معماری دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی دکتری معماری دانشگاه آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبه معماری در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آخرین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت دکتری معماری دانشگاه آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دکتریمعماری دانشگاه آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشد .


نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری معماری دانشگاه آزاد

برای تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری معماری دانشگاه آزاد ، ابتدا تراز آخرین نفر قبولی دکتری معماری دانشگاه آزاد 96 در دانشگاه های مختلف را استخراج کرده و سپس با توجه به تجربه مان در افت و افزایش های احتمالی تراز در مرحله تکمیل ظرفیت ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته معماری را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کرده ایم . هرچقدر تراز شما در کنکور دکتری معماری به سمت محدوده بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی شما بالاتر است ؛ همچنین هر چقدر تراز شما از محدوده خوشبینانه دورتر با پایین تر باشد ، شانس شما برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 پایین تر است . ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صددرصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری معماری دانشگاه آزاد 96 استخراج شده اند می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری معماری دانشگاه آزاد

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
معماری / واحد تهران مرکزی 3971 الی 3998 3774 الی 3970 3573 الی 3773
معماری / واحد علوم و تحقیقات 3923 الی 3950 3726 الی 3922 3525 الی 3725
معماری / واحد تهران شمال 3897 الی 3924 3700 الی 3896 3499 الی 3699
معماری / واحد تهران جنوب 3855 الی 3882 3658 الی 3854 3457 الی 3657
معماری / واحد تهران غرب 3813 الی 3840 3616 الی 3812 3415 الی 3615
معماری / واحد کرج 3252 الی 3279 3055 الی 3251 2854 الی 3054
معماری / واحد قزوین 3128 الی 3155 2931 الی 3127 2730 الی 2930
معماری / واحد اصفهان(خوراسگان) 2970 الی 2997 2773 الی 2969 2572 الی 2772
معماری / واحد رشت 2917 الی 2944 2720 الی 2916 2519 الی 2719
معماری / واحد تبریز 2916 الی 2943 2719 الی 2915 2518 الی 2718
معماری / واحد شیراز 2887 الی 2914 2690 الی 2886 2489 الی 2689
معماری / واحد چالوس 2862 الی 2889 2665 الی 2861 2464 الی 2664
معماری / واحد نجف آباد 2830 الی 2857 2633 الی 2829 2432 الی 2632
معماری / واحد مشهد 2822 الی 2849 2625 الی 2821 2424 الی 2624
معماری / واحد ساری 2819 الی 2846 2622 الی 2818 2421 الی 2621
معماری / واحد اراک 2795 الی 2822 2598 الی 2794 2397 الی 2597
معماری / واحد همدان 2775 الی 2802 2578 الی 2774 2377 الی 2577
معماری / واحد سمنان 2750 الی 2777 2553 الی 2749 2352 الی 2552
معماری / واحد نور 2738 الی 2765 2541 الی 2737 2340 الی 2540
معماری / واحد پردیس 2699 الی 2726 2502 الی 2698 2301 الی 2501
معماری / واحد اردبیل 2598 الی 2625 2401 الی 2597 2200 الی 2400
معماری / واحد اردستان 2527 الی 2554 2330 الی 2526 2129 الی 2329
معماری / واحد بروجرد 2527 الی 2554 2330 الی 2526 2129 الی 2329
معماری / واحد سنندج 2496 الی 2523 2299 الی 2495 2098 الی 2298
معماری / واحد اهواز 2484 الی 2511 2287 الی 2483 2086 الی 2286
معماری / واحد شهرکرد 2480 الی 2507 2283 الی 2479 2082 الی 2282
معماری / واحد دامغان 2473 الی 2500 2276 الی 2472 2075 الی 2275
معماری / واحد کرمان 2458 الی 2485 2261 الی 2457 2060 الی 2260
معماری / واحد تفرش 2440 الی 2467 2243 الی 2439 2042 الی 2242
معماری / واحد اهر 2368 الی 2395 2171 الی 2367 1970 الی 2170
معماری / واحد شبستر 2354 الی 2381 2157 الی 2353 1956 الی 2156
معماری / واحد خلخال 2344 الی 2371 2147 الی 2343 1946 الی 2146
معماری / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش 2319 الی 2346 2122 الی 2318 1921 الی 2121
معماری / واحد بم 2313 الی 2340 2116 الی 2312 1915 الی 2115
معماری / واحد بیرجند 2313 الی 2340 2116 الی 2312 1915 الی 2115
معماری / واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم 2267 الی 2294 2070 الی 2266 1869 الی 2069
معماری / واحد زاهدان 2138 الی 2165 1941 الی 2137 1740 الی 1940
معماری / واحد تبریز-پردیس بین المللی جلفا 2078 الی 2105 1881 الی 2077 1680 الی 1880
معماری / واحد زنجان 1889 الی 1916 1692 الی 1888 1491 الی 1691
معماری / واحد امارات متحده عربی 1868 الی 1895 1671 الی 1867 1470 الی 1670
معماری / واحد بوشهر 1648 الی 1675 1451 الی 1647 1250 الی 1450
معماری / واحد مشهد-پردیس مجتمع بین الملل گلبهار 1468 الی 1495 1271 الی 1467 1070 الی 1270

 

 

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

 

 
منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری معماری دانشگاه آزاد 96


هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس

جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد