تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مالی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری مالی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی دکتری مالی دانشگاه آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبه مالی در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آخرین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مالی دانشگاه آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مالی دانشگاه آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشد .
نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مالی دانشگاه آزاد

برای تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مالی دانشگاه آزاد ، ابتدا تراز آخرین نفر قبولی دکتری مالی دانشگاه آزاد 96 در دانشگاه های مختلف را استخراج کرده و سپس با توجه به تجربه مان در افت و افزایش های احتمالی تراز در مرحله تکمیل ظرفیت ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مالی را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کرده ایم . هرچقدر تراز شما در کنکور دکتری مالی به سمت محدوده بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی شما بالاتر است ؛ همچنین هر چقدر تراز شما از محدوده خوشبینانه دورتر با پایین تر باشد ، شانس شما برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 پایین تر است . ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صددرصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری مالی دانشگاه آزاد 96 استخراج شده اند می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مالی دانشگاه آزاد

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مالی-مهندسی مالی / واحد علوم و تحقیقات 2472 الی 2499 2275 الی 2471 2074 الی 2274
مالی-مهندسی مالی / واحد تهران شمال 2362 الی 2389 2165 الی 2361 1964 الی 2164
مالی-مهندسی مالی / واحد تهران مرکزی 2362 الی 2389 2165 الی 2361 1964 الی 2164
مالی-مهندسی مالی / واحد تهران جنوب 2291 الی 2318 2094 الی 2290 1893 الی 2093
مالی-مهندسی مالی / واحد کرج 1973 الی 2000 1776 الی 1972 1575 الی 1775
مالی-مهندسی مالی / واحد رودهن 1847 الی 1874 1650 الی 1846 1449 الی 1649
مالی-مهندسی مالی / واحد قم 1834 الی 1861 1637 الی 1833 1436 الی 1636
مالی-مهندسی مالی / واحد شهرقدس 1814 الی 1841 1617 الی 1813 1416 الی 1616
مالی-مهندسی مالی / واحد قزوین 1808 الی 1835 1611 الی 1807 1410 الی 1610
مالی-مهندسی مالی / واحد فیروزکوه 1743 الی 1770 1546 الی 1742 1345 الی 1545
مالی-مهندسی مالی / واحد کاشان 1653 الی 1680 1456 الی 1652 1255 الی 1455
مالی-مهندسی مالی / واحد رشت 1588 الی 1615 1391 الی 1587 1190 الی 1390
مالی-مهندسی مالی / واحد اراک 1561 الی 1588 1364 الی 1560 1163 الی 1363
مالی-مهندسی مالی / واحد بابل 1549 الی 1576 1352 الی 1548 1151 الی 1351
مالی-مهندسی مالی / واحد یزد 1500 الی 1527 1303 الی 1499 1102 الی 1302
مالی-مهندسی مالی / واحد تبریز 1426 الی 1453 1229 الی 1425 1028 الی 1228
مالی-مهندسی مالی / واحد علی آبادکتول 1379 الی 1406 1182 الی 1378 981 الی 1181
مالی-مهندسی مالی / واحد مراغه 1286 الی 1313 1089 الی 1285 888 الی 1088
مالی-مهندسی مالی / واحد سنندج 1260 الی 1287 1063 الی 1259 862 الی 1062
مالی-مهندسی مالی / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش 1173 الی 1200 976 الی 1172 775 الی 975
مالی-مهندسی مالی / واحد امارات متحده عربی 698 الی 725 501 الی 697 300 الی 500

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مالی-بانکداری / واحد علوم و تحقیقات 2371 الی 2398 2174 الی 2370 1973 الی 2173

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مالی-بیمه / واحد علوم و تحقیقات 2215 الی 2242 2018 الی 2214 1817 الی 2017
مالی-بیمه / واحد تهران جنوب 2061 الی 2088 1864 الی 2060 1663 الی 1863

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مالی-حقوق مالی / واحد علوم و تحقیقات 2272 الی 2299 2075 الی 2271 1874 الی 2074

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مالی-مالی بین الملل / واحد علوم و تحقیقات 2291 الی 2318 2094 الی 2290 1893 الی 2093
مالی-مالی بین الملل / واحد تهران مرکزی 2158 الی 2185 1961 الی 2157 1760 الی 1960
مالی-مالی بین الملل / واحد امارات متحده عربی 698 الی 725 501 الی 697 300 الی 500

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

 

 منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مالی دانشگاه آزاد 96هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس , جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فرآورده های چندسازه چوب دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد