تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مهندسی برق - الکترونیک توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی دکتری مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبهمهندسی برق - الکترونیک در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آخرین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشد .نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد

برای تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد ، ابتدا تراز آخرین نفر قبولی دکتری مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد 96 در دانشگاه های مختلف را استخراج کرده و سپس با توجه به تجربه مان در افت و افزایش های احتمالی تراز در مرحله تکمیل ظرفیت ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مهندسی برق - الکترونیک را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کرده ایم . هرچقدر تراز شما در کنکور دکتری مهندسی برق - الکترونیک به سمت محدوده بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی شما بالاتر است ؛ همچنین هر چقدر تراز شما از محدوده خوشبینانه دورتر با پایین تر باشد ، شانس شما برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 پایین تر است . ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صددرصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد 96 استخراج شده اند می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی برق-الکترونیک / واحد تهران مرکزی 1252 الی 1279 1055 الی 1251 854 الی 1054
مهندسی برق-الکترونیک / واحد علوم و تحقیقات 1217 الی 1244 1020 الی 1216 819 الی 1019
مهندسی برق-الکترونیک / واحد تهران غرب 1168 الی 1195 971 الی 1167 770 الی 970
مهندسی برق-الکترونیک / واحد تهران جنوب 1156 الی 1183 959 الی 1155 758 الی 958
مهندسی برق-الکترونیک / واحد آشتیان 715 الی 742 518 الی 714 317 الی 517
مهندسی برق-الکترونیک / واحد بیرجند 715 الی 742 518 الی 714 317 الی 517
مهندسی برق-الکترونیک / واحد سنندج 715 الی 742 518 الی 714 317 الی 517
مهندسی برق-الکترونیک / واحد شهرمجلسی 715 الی 742 518 الی 714 317 الی 517
مهندسی برق-الکترونیک / واحد کازرون 715 الی 742 518 الی 714 317 الی 517
مهندسی برق-الکترونیک / واحد نور 715 الی 742 518 الی 714 317 الی 517
مهندسی برق-الکترونیک / واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری 715 الی 742 518 الی 714 317 الی 517
مهندسی برق-الکترونیک / واحد اراک 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد اصفهان(خوراسگان) 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد آذرشهر 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد بجنورد 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد خمین 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد رشت 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد ساری 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد ساوه 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد سبزوار 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد سمنان 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد شبستر 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد شیراز 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد علی آبادکتول 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد فسا 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد قزوین 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد کرمان 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد گرمسار 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد ماهشهر 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد مرودشت 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد مشهد 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد نجف آباد 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد یزد 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512

 

 

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

 

 
منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد 96هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس , جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فرآورده های چندسازه چوب دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد