تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مهندسی عمران - سازه توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران - سازه دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی دکتری مهندسی عمران - سازه دانشگاه آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبه مهندسی عمران - سازه در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آخرین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران - سازه دانشگاه آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران - سازه دانشگاه آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشد .

نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران - سازه دانشگاه آزاد

برای تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران - سازه دانشگاه آزاد ، ابتدا تراز آخرین نفر قبولی دکتری مهندسی عمران - سازه دانشگاه آزاد 96 در دانشگاه های مختلف را استخراج کرده و سپس با توجه به تجربه مان در افت و افزایش های احتمالی تراز در مرحله تکمیل ظرفیت ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مهندسی عمران - سازه را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کرده ایم . هرچقدر تراز شما در کنکور دکتری مهندسی عمران - سازه به سمت محدوده بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی شما بالاتر است ؛ همچنین هر چقدر تراز شما از محدوده خوشبینانه دورتر با پایین تر باشد ، شانس شما برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 پایین تر است . ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صددرصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری مهندسی عمران - سازه دانشگاه آزاد 96 استخراج شده اند می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران - سازه دانشگاه آزاد

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی عمران-سازه / واحد علوم و تحقیقات 1806 الی 1833 1609 الی 1805 1408 الی 1608
مهندسی عمران-سازه / واحد تهران مرکزی 1792 الی 1819 1595 الی 1791 1394 الی 1594
مهندسی عمران-سازه / واحد تهران جنوب 1708 الی 1735 1511 الی 1707 1310 الی 1510
مهندسی عمران-سازه / واحد تهران غرب 1576 الی 1603 1379 الی 1575 1178 الی 1378
مهندسی عمران-سازه / واحد قزوین 1397 الی 1424 1200 الی 1396 999 الی 1199
مهندسی عمران-سازه / واحد چالوس 1269 الی 1296 1072 الی 1268 871 الی 1071
مهندسی عمران-سازه / واحد قائم شهر 1257 الی 1284 1060 الی 1256 859 الی 1059
مهندسی عمران-سازه / واحد تهران مرکزی 1254 الی 1281 1057 الی 1253 856 الی 1056
مهندسی عمران-سازه / واحد تبریز 1233 الی 1260 1036 الی 1232 835 الی 1035
مهندسی عمران-سازه / واحد سمنان 1211 الی 1238 1014 الی 1210 813 الی 1013
مهندسی عمران-سازه / واحد اراک 1202 الی 1229 1005 الی 1201 804 الی 1004
مهندسی عمران-سازه / واحد زنجان 1198 الی 1225 1001 الی 1197 800 الی 1000
مهندسی عمران-سازه / واحد نور 1197 الی 1224 1000 الی 1196 799 الی 999
مهندسی عمران-سازه / واحد کاشان 1183 الی 1210 986 الی 1182 785 الی 985
مهندسی عمران-سازه / واحد مشهد 1178 الی 1205 981 الی 1177 780 الی 980
مهندسی عمران-سازه / واحد شاهرود 1172 الی 1199 975 الی 1171 774 الی 974
مهندسی عمران-سازه / واحد ارومیه 1155 الی 1182 958 الی 1154 757 الی 957
مهندسی عمران-سازه / واحد اصفهان(خوراسگان) 1152 الی 1179 955 الی 1151 754 الی 954
مهندسی عمران-سازه / واحد نجف آباد 1147 الی 1174 950 الی 1146 749 الی 949
مهندسی عمران-سازه / واحد کرمان 997 الی 1024 800 الی 996 599 الی 799
مهندسی عمران-سازه / واحد شبستر 993 الی 1020 796 الی 992 595 الی 795
مهندسی عمران-سازه / واحد مراغه 993 الی 1020 796 الی 992 595 الی 795
مهندسی عمران-سازه / واحد خمین 975 الی 1002 778 الی 974 577 الی 777
مهندسی عمران-سازه / واحد خرم آباد 971 الی 998 774 الی 970 573 الی 773
مهندسی عمران-سازه / واحد خمینی شهر 971 الی 998 774 الی 970 573 الی 773
مهندسی عمران-سازه / واحد سنندج 971 الی 998 774 الی 970 573 الی 773
مهندسی عمران-سازه / واحد مهاباد 949 الی 976 752 الی 948 551 الی 751
مهندسی عمران-سازه / واحد اهواز 945 الی 972 748 الی 944 547 الی 747
مهندسی عمران-سازه / واحد میبد 924 الی 951 727 الی 923 526 الی 726
مهندسی عمران-سازه / واحد مرودشت 918 الی 945 721 الی 917 520 الی 720
مهندسی عمران-سازه / واحد بوشهر 875 الی 902 678 الی 874 477 الی 677
مهندسی عمران-سازه / واحد دزفول 840 الی 867 643 الی 839 442 الی 642
مهندسی عمران-سازه / واحد تفت 809 الی 836 612 الی 808 411 الی 611
مهندسی عمران-سازه / واحد سنندج 680 الی 707 483 الی 679 282 الی 482
مهندسی عمران-سازه / واحد کرمانشاه 599 الی 626 402 الی 598 201 الی 401

 

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

 


اگر همچنان درباره تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلیهیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید .

منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد 96

هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس , جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فرآورده های چندسازه چوب دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد