برای داوطلبانی که پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد 96 و مشاهده کارنامه نهایی خود ، از رشته و یا محل پذیرش خود رضایت ندارند فرصتی به نام تکمیل ظرفیت قرار داده می شود تا با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 از میان رشته محل های ارائه شده ، شانس خود را بیازمایند . همانطور که در روند انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 متوجه شدید در دست داشتن تراز قبولی در انتخاب رشته دانشگاه آزاد می تواند به داوطلب کمک نماید تا اولویت های خود را به درستی انتخاب نماید . آماری که در این مقاله در اختیارتان قرار می گیرد مربوط به آن دسته از داوطلبانی است که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد مشمول هیچ سهمیه ای نمی شدند و در دسته سهمیه عادی قرار می گیرند . در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد هر ساله تغییراتی زیادی در آمار های قبولی مشاهده می کنیم که از جمله آن می توانیم به افزایش و کاهش تراز قبولی اشاره کرد . در واقع در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد نمی توان به طور قطع گفت که تراز قبولی در رشته ای کاهش می یابد و یا بالعکس به همین دلیل در این مقاله محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را در همه رشته ها را در سه محدوده خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه قرار داده ایم تا با مقایسه ترازی که در کنکور 96 کسب کرده اید با هر یک از محدوده ها ، قبولی خود را تخمین بزنید . ضمنا نرم افزار تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد نیز می تواند به شما برای انجام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت 96 راهنمایی نماید .
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
پرستاری / واحد پزشکی تهران 8161 الی 8236 8112 الی 8160 8036 الی 8111
پرستاری / واحد کرج 8100 الی 8175 8051 الی 8099 7975 الی 8050
پرستاری / واحد قزوین 8004 الی 8079 7955 الی 8003 7879 الی 7954
پرستاری / واحد مشهد 7994 الی 8069 7945 الی 7993 7869 الی 7944
پرستاری / واحد تبریز 7970 الی 8045 7921 الی 7969 7845 الی 7920
پرستاری / واحد ورامین 7952 الی 8027 7903 الی 7951 7827 الی

7902

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های پرستاری روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مامایی / واحد پزشکی تهران 7956 الی 8031 7907 الی 7955 7831 الی 7906
مامایی / واحد کرج 7795 الی 7870 7746 الی 7794 7670 الی 7745
مامایی / واحد ورامین 7653 الی 7728 7604 الی 7652 7528 الی 7603
مامایی / واحد قم 7567 الی 7642 7518 الی 7566 7442 الی 7517
مامایی / واحد تبریز 7521 الی 7596 7472 الی 7520 7396 الی 7471
مامایی / واحد اصفهان(خوراسگان) 7355 الی 7430 7306 الی 7354 7230 الی 7305
مامایی / واحد پزشکی تهران-ظرفیت خودگردان 7334 الی 7409 7285 الی 7333 7209 الی 7284

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مامایی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
پزشکی - دکتری عمومی / واحد پزشکی تهران 10013 الی 10088 9964 الی 10012 9888 الی 9963
پزشکی - دکتری عمومی / واحد تبریز 9945 الی 10020 9896 الی 9944 9820 الی 9895
پزشکی - دکتری عمومی / واحد مشهد 9862 الی 9937 9813 الی 9861 9737 الی 9812
پزشکی - دکتری عمومی / واحد کازرون 9836 الی 9911 9787 الی 9835 9711 الی 9786
پزشکی - دکتری عمومی / واحد ساری 9825 الی 9900 9776 الی 9824 9700 الی 9775
پزشکی - دکتری عمومی / واحد اردبیل 9795 الی 9870 9746 الی 9794 9670 الی 9745
پزشکی - دکتری عمومی / واحد قم 9776 الی 9851 9727 الی 9775 9651 الی 9726

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های پزشکی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
دندانپزشکی - دکتری عمومی / واحد دندانپزشکی تهران 9986 الی 10061 9937 الی 9985 9861 الی 9936
دندانپزشکی - دکتری عمومی / واحد تبریز 9904 الی 9979 9855 الی 9903 9779 الی 9854
دندانپزشکی - دکتری عمومی / واحد شیراز 9903 الی 9978 9854 الی 9902 9778 الی 9853
دندانپزشکی - دکتری عمومی / واحد اصفهان(خوراسگان) 9840 الی 9915 9791 الی 9839 9715 الی 9790

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های دندانپزشکی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
داروسازی - دکتری عمومی / واحد علوم داروئی 9485 الی 9560 9436 الی 9484 9360 الی 9435
داروسازی - دکتری عمومی / واحد آیت ا... آملی 9400 الی 9475 9351 الی 9399 9275 الی 9350
داروسازی - دکتری عمومی / واحد دامغان 9372 الی 9447 9323 الی 9371 9247 الی 9322

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های داروسازی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
دامپزشکی - دکتری حرفه ای / واحد علوم و تحقیقات 8846 الی 8921 8797 الی 8845 8721 الی 8796
دامپزشکی - دکتری حرفه ای / واحد کرج 8646 الی 8721 8597 الی 8645 8521 الی 8596
 دامپزشکی - دکتری حرفه ای / واحد بابل 8376 الی 8451 8327 الی 8375 8251 الی 8326

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های دامپزشکی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

 

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
اتاق عمل / واحد پزشکی تهران 8470 الی 8545 8421 الی 8469 8345 الی 8420
اتاق عمل / واحد قزوین 8073 الی 8148 8024 الی 8072 7948 الی 8023
 اتاق عمل / واحد پزشکی تهران-ظرفیت خودگردان 7851 الی 7926 7802 الی 7850 7726 الی 7801
اتاق عمل / واحد نجف آباد 7725 الی 7800 7676 الی 7724 7600 الی 7675
اتاق عمل / واحد قزوین-ظرفیت خودگردان 7719 الی 7794 7670 الی 7718 7594 الی 7669

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های اتاق عمل روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 


 

 

 
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم آزمایشگاهی / واحد پزشکی تهران 8694 الی 8769 8645 الی 8693 8569 الی 8644
علوم آزمایشگاهی / واحد مشهد 8484 الی 8559 8435 الی 8483 8359 الی 8434
علوم آزمایشگاهی / واحد پزشکی تهران-ظرفیت خودگردان 8468 الی 8543 8419 الی 8467 8343 الی 8418
 علوم آزمایشگاهی / واحد مشهد-ظرفیت خودگردان 8135 الی 8210 8086 الی 8134 8010 الی 8085
علوم آزمایشگاهی / واحد کاشان 8114 الی 8189 8065 الی 8113 7989 الی 8064

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های علوم آزمایشگاهی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم تغذیه / واحد علوم و تحقیقات 8918 الی 8993 8869 الی 8917 8793 الی 8868
علوم تغذیه / واحد علوم و تحقیقات-ظرفیت خودگردان 8616 الی 8691 8567 الی 8615 8491 الی 8566
 علوم تغذیه / واحد سروستان 8364 الی 8439 8315 الی 8363 8239 الی 8314

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های علوم تغذیه روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
هوشبری / واحد پزشکی تهران 8519 الی 8594 8470 الی 8518 8394 الی 8469
هوشبری / واحد پزشکی تهران-ظرفیت خودگردان 8053 الی 8128 8004 الی 8052 7928 الی 8003
هوشبری / واحد تبریز 7776 الی 7851 7727 الی 7775 7651 الی 7726
هوشبری / واحد یزد 7717 الی 7792 7668 الی 7716 7592 الی 7667
هوشبری / واحد مشهد 7660 الی 7735 7611 الی 7659 7535 الی 7610

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های هوشبری روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی بهداشت محیط / واحد پزشکی تهران 6657 الی 6732 6608 الی 6656 6532 الی 6607

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مهندسی بهداشت محیط روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی بهداشت حرفه ای / واحد پزشکی تهران 7142 الی 7217 7093 الی 7141 7017 الی 7092
مهندسی بهداشت حرفه ای / واحد بروجرد 6358 الی 6433 6309 الی 6357 6233 الی 6308

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مهندسی بهداشت حرفه ای روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
بهداشت عمومی / واحد ساری 6672 الی 6747 6623 الی 6671 6547 الی 6622
بهداشت عمومی / واحد کرمانشاه 6536 الی 6611 6487 الی 6535 6411 الی 6486
بهداشت عمومی / واحد اراک 6415 الی 6490 6366 الی 6414 6290 الی 6365

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های بهداشت عمومی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت بهداشت عمومی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

اگر علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری هستید می توانید با کلیک روی رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری آمار تکمیل ظرفیت کنکور سراسری را ملاحظه نمایید . درصورت داشتن هر گونه پرسش در خصوص نحوه چینش رشته محل ها و لیست رشته محل های ارائه شده و همه آنچه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت اتفاق می افتد ، می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی هیوا تماس گرفته تاکارشناسان این مرکز با مشاوره تحصیلی تلفنی راهنمایی تان نمایند .

 
منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96