تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد فرصت مجددی را به علاقه مندان ورود به دانشگاه می دهد تا شانس خود را برای قبولی در رشته محل مورد علاقه خود امتحان نمایند از این رو پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد داوطلبان به دنبال آمار قبولی تکمیل ظرفیت و لیست رشته محل های ارائه شده در تکمیل ظرفیت هستند . در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 رشته محل هایی که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96ظرفیت شان تکمیل نشده است از سوی دانشگاه آزاد در دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 منتشر خواهد شد . آنچه در این مقاله در اختیارتان قرار می گیرد مربوط به داوطلبانی است که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد مشمول سهمیه عادی می شوند . همانطور که می دانید در دست داشتن اطلاعات تراز قبولی در انتخاب رشته دانشگاه آزاد می تواند شما را برای انجام انتخاب هایی با شانس قبولی بیشتر راهنمایی نماید که در مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد این آمار را در همه رشته ها در اختیارتان قرار داده ایم . در این مقاله نیز سعی کرده ایم تا آمار رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را در سه محدوده خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه در اختیارتان قرار دهیم که با تجربه ای که ازتکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد کسب کرده ایم و به دلیل نوسان رتبه قبولی در تکمیل ظرفیت بتوانید با مقایسه رتبه کشوری خود با آمار های داده شده در این مقاله ، قبولی خودتان را تخمین بزنید .محدوده رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96

رشته محل رتبه کشوری قبولی بدبینانه رتبه کشوری قبولی منطقی رتبه کشوری قبولی خوشبینانه
پرستاری / واحد پزشکی تهران 30229 الی 32454 32488 الی 33949 33983 الی 36308
پرستاری / واحد کرج 31945 الی 34297 34332 الی 35877 35912 الی 38369
پرستاری / واحد قزوین 34750 الی 37308 37346 الی 39027 39065 الی 41738
پرستاری / واحد مشهد 35049 الی 37630 37668 الی 39363 39401 الی 42097
پرستاری / واحد تبریز 35773 الی 38406 38446 الی 40175 40215 الی 42966

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های پرستاری روی رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد کلیک کنید . 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

رشته محل رتبه کشوری قبولی بدبینانه رتبه کشوری قبولی منطقی رتبه کشوری قبولی خوشبینانه
مامایی / واحد پزشکی تهران 36198 الی 38864 38903 الی 40654 40693 الی 43478
مامایی / واحد کرج 41276 الی 44315 44361 الی 46356 46402 الی 49577
مامایی / واحد ورامین 46046 الی 49437 49487 الی 51714 51764 الی 55306
مامایی / واحد قم 49083 الی 52697 52751 الی 55124 55178 الی 58954
مامایی / واحد تبریز 50757 الی 54495 54550 الی 57005 57060 الی 60965

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مامایی روی رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد کلیک کنید .  

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

رشته محل رتبه کشوری قبولی بدبینانه رتبه کشوری قبولی منطقی رتبه کشوری قبولی خوشبینانه
پزشکی - دکتری عمومی / واحد مشهد 4286 الی 4601 4606 الی 4813 4818 الی 5148
پزشکی - دکتری عمومی / واحد کازرون 4485 الی 4815 4820 الی 5037 5042 الی 5387
پزشکی - دکتری عمومی / واحد ساری 4551 الی 4886 4891 الی 5112 5117 الی 5467
پزشکی - دکتری عمومی / واحد اردبیل 4697 الی 5043 5048 الی 5275 5280 الی 5642
پزشکی - دکتری عمومی / واحد قم 4772 الی 5124 5129 الی 5360 5365 الی 5732

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های پزشکی روی رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی  دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

رشته محل رتبه کشوری قبولی بدبینانه رتبه کشوری قبولی منطقی رتبه کشوری قبولی خوشبینانه
دندانپزشکی - دکتری عمومی / واحد تبریز 3790 الی 4069 4073 الی 4256 4260 الی 4552
دندانپزشکی - دکتری عمومی / واحد شیراز 3805 الی 4085 4089 الی 4274 4278 الی 4570
دندانپزشکی - دکتری عمومی / واحد اصفهان(خوراسگان) 4459 الی 4787 4792 الی 5007 5012 الی 5355
دندانپزشکی - دکتری عمومی / واحد دندانپزشکی تهران-ظرفیت خودگردان 4803 الی 5157 5162 الی 5395 5400 الی 5769
دندانپزشکی - دکتری عمومی / واحد بروجرد 4884 الی 5244 5249 الی 5486 5491 الی 5867

 

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های دندانپزشکی روی رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

رشته محل رتبه کشوری قبولی بدبینانه رتبه کشوری قبولی منطقی رتبه کشوری قبولی خوشبینانه
داروسازی - دکتری عمومی / واحد علوم داروئی 7118 الی 7642 7649 الی 7994 8001 الی 8549
داروسازی - دکتری عمومی / واحد آیت ا... آملی 7956 الی 8541 8550 الی 8935 8944 الی 9556
داروسازی - دکتری عمومی / واحد دامغان 8217 الی 8822 8831 الی 9228 9237 الی 9869

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های داروسازی روی رتبه قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

رشته محل رتبه کشوری قبولی بدبینانه رتبه کشوری قبولی منطقی رتبه کشوری قبولی خوشبینانه
دامپزشکی - دکتری حرفه ای / واحد علوم و تحقیقات 15406 الی 16540 16557 الی 17302 17319 الی 18504
دامپزشکی - دکتری حرفه ای / واحد کرج 18778 الی 20161 20182 الی 21089 21110 الی 22555
 دامپزشکی - دکتری حرفه ای / واحد بابل 24630 الی 26444 26471 الی 27662 27689 الی 29584

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های دامپزشکی روی رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

رشته محل رتبه کشوری قبولی بدبینانه رتبه کشوری قبولی منطقی رتبه کشوری قبولی خوشبینانه
اتاق عمل / واحد پزشکی تهران 22432 الی 24084 24108 الی 25193 25217 الی 26943
اتاق عمل / واحد قزوین 32721 الی 35130 35166 الی 36749 36785 الی 39302
 اتاق عمل / واحد پزشکی تهران-ظرفیت خودگردان 39471 الی 42377 42420 الی 44329 44372 الی 47408
اتاق عمل / واحد نجف آباد 43591 الی 46801 46849 الی 48956 49004 الی 52357
اتاق عمل / واحد قزوین-ظرفیت خودگردان 43793 الی 47018 47066 الی 49183 49231 الی 52600

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های اتاق عمل روی رتبه قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

  

رشته محل رتبه کشوری قبولی بدبینانه رتبه کشوری قبولی منطقی رتبه کشوری قبولی خوشبینانه
علوم آزمایشگاهی / واحد پزشکی تهران 17893 الی 19210 19230 الی 20095 20115 الی 21491
علوم آزمایشگاهی / واحد مشهد 22119 الی 23747 23772 الی 24841 24866 الی 26567
علوم آزمایشگاهی / واحد پزشکی تهران-ظرفیت خودگردان 22477 الی 24131 24156 الی 25243 25268 الی 26997
 علوم آزمایشگاهی / واحد مشهد-ظرفیت خودگردان 30949 الی 33227 33261 الی 34758 34792 الی 37172
علوم آزمایشگاهی / واحد کاشان 31546 الی 33869 33904 الی 35429 35464 الی 37891

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های علوم آزمایشگاهی روی رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

رشته محل رتبه کشوری قبولی بدبینانه رتبه کشوری قبولی منطقی رتبه کشوری قبولی خوشبینانه تراز آخرین نفر قبولی
علوم تغذیه / واحد علوم و تحقیقات 14388 الی 15448 15464 الی 16159 16175 الی 17282 8893
علوم تغذیه / واحد علوم و تحقیقات-ظرفیت خودگردان 19356 الی 20781 20803 الی 21738 21760 الی 23249 8591
 علوم تغذیه / واحد سروستان 24923 الی 26759 26786 الی 27991 28018 الی 29936 8339

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های علوم تغذیه روی رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد کلیک کنید .  

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

رشته محل رتبه کشوری قبولی بدبینانه رتبه کشوری قبولی منطقی رتبه کشوری قبولی خوشبینانه
هوشبری / واحد پزشکی تهران 21352 الی 22924 22947 الی 23980 24003 الی 25646
هوشبری / واحد پزشکی تهران-ظرفیت خودگردان 33303 الی 35755 35791 الی 37402 37438 الی 40000
هوشبری / واحد تبریز 41898 الی 44983 45029 الی 47054 47100 الی 50323
هوشبری / واحد یزد 43861 الی 47090 47138 الی 49259 49307 الی 52681
هوشبری / واحد مشهد 45804 الی 49177 49227 الی 51442 51492 الی 55016

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های هوشبری روی رتبه قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد کلیک کنید .  

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

رشته محل رتبه کشوری قبولی بدبینانه رتبه کشوری قبولی منطقی رتبه کشوری قبولی خوشبینانه
مهندسی بهداشت محیط / واحد پزشکی تهران 90961 الی 97658 97758 الی 102157 102257 الی 109254

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مهندسی بهداشت محیط روی رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد کلیک کنید .  

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

رشته محل رتبه کشوری قبولی بدبینانه رتبه کشوری قبولی منطقی رتبه کشوری قبولی خوشبینانه
مهندسی بهداشت حرفه ای / واحد پزشکی تهران 66146 الی 71016 71088 الی 74287 74359 الی 79447
مهندسی بهداشت حرفه ای / واحد بروجرد 109190 الی 117230 117350 الی 122629 122749 الی 131149

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مهندسی بهداشت حرفه ای روی رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

اگر علاقه مند به انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 هستید می توانید آمار قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری را با کلیک روی رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ملاحظه نمایید . ضمناً درصورت داشتن هرگونه پرسش درخصوص انتخاب رشته تکمیل ظرفیت می توانید با کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی هیوا تماس گرفته تا با مشاوره تحصیلی تلفنی راهنمایی تان نمایند .

 
منبع : رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96