تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96 در رشته مدیریت صنعتی توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفیت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری 96 برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی درصورت کسب حدنصاب تراز قبولی در این مرحله 50 درصد از راه را طی می کنند و برای قبولی نهایی باید در مرحله مصاحبه دکتری 96 هم شرکت کنند . از آنجایی که ملاک دعوت به مصاحبه دکتری در تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراین در این مقاله قصد داریم تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی 96 را در اختیار داوطلبان قرار دهیم .
نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی 96

ما در ابتدا تراز آخرین نفر پذیرفته شده در دکتری مدیریت صنعتی 96 را در دانشگاه های مختلف طبق اطلاعات کارنامه های داوطلبان استخراج کردیم و با توجه به نوسانات تراز در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کردیم . هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی داوطلب بالاتر است . همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد ، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری 96 پایین تر است .
ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صد درصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری مدیریت صنعتی 96 استخراج شده اند ، می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دکتری باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری سراسری معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی 96

نام دانشگاه یا موسسه تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مدیریت صنعتی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران 4383 الی 4410 4186 الی 4382 3985 الی 4185
مدیریت صنعتی / دانشگاه تربیت مدرس 4355 الی 4382 4158 الی 4354 3957 الی 4157
مدیریت صنعتی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران 4319 الی 4346 4122 الی 4318 3921 الی 4121
مدیریت صنعتی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 3998 الی 4025 3801 الی 3997 3600 الی 3800
مدیریت صنعتی / دانشگاه تهران 3966 الی 3993 3769 الی 3965 3568 الی 3768
مدیریت صنعتی / دانشگاه تهران 3954 الی 3981 3757 الی 3953 3556 الی 3756
مدیریت صنعتی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 3853 الی 3880 3656 الی 3852 3455 الی 3655
مدیریت صنعتی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم ) 3838 الی 3865 3641 الی 3837 3440 الی 3640
مدیریت صنعتی / دانشگاه تهران 3833 الی 3860 3636 الی 3832 3435 الی 3635
مدیریت صنعتی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 3793 الی 3820 3596 الی 3792 3395 الی 3595
مدیریت صنعتی / دانشگاه تهران 3562 الی 3589 3365 الی 3561 3164 الی 3364
مدیریت صنعتی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 3553 الی 3580 3356 الی 3552 3155 الی 3355
مدیریت صنعتی / دانشگاه تهران 3438 الی 3465 3241 الی 3437 3040 الی 3240
مدیریت صنعتی / دانشگاه تربیت مدرس 3438 الی 3465 3241 الی 3437 3040 الی 3240
مدیریت صنعتی / دانشگاه تهران 3400 الی 3427 3203 الی 3399 3002 الی 3202
مدیریت صنعتی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم ) 3303 الی 3330 3106 الی 3302 2905 الی 3105
مدیریت صنعتی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران 3286 الی 3313 3089 الی 3285 2888 الی 3088
مدیریت صنعتی / دانشگاه یزد 3233 الی 3260 3036 الی 3232 2835 الی 3035
مدیریت صنعتی / دانشگاه مازندران - بابلسر 3196 الی 3223 2999 الی 3195 2798 الی 2998
مدیریت صنعتی / دانشگاه اصفهان 3192 الی 3219 2995 الی 3191 2794 الی 2994
مدیریت صنعتی / دانشگاه اصفهان 3192 الی 3219 2995 الی 3191 2794 الی 2994
مدیریت صنعتی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 3098 الی 3125 2901 الی 3097 2700 الی 2900
مدیریت صنعتی / دانشگاه فردوسی مشهد 3079 الی 3106 2882 الی 3078 2681 الی 2881
مدیریت صنعتی / دانشگاه سمنان 2998 الی 3025 2801 الی 2997 2600 الی 2800
مدیریت صنعتی / دانشگاه یزد 2998 الی 3025 2801 الی 2997 2600 الی 2800
مدیریت صنعتی / دانشگاه سمنان 2798 الی 2825 2601 الی 2797 2400 الی 2600
مدیریت صنعتی / دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران 2653 الی 2680 2456 الی 2652 2255 الی 2455
مدیریت صنعتی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفاً ورودی های امسال در تهران) 2642 الی 2669 2445 الی 2641 2244 الی 2444
مدیریت صنعتی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفاً ورودی های امسال در تهران) 2623 الی 2650 2426 الی 2622 2225 الی 2425
مدیریت صنعتی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفاً ورودی های امسال در تهران) 2594 الی 2621 2397 الی 2593 2196 الی 2396
مدیریت صنعتی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 2587 الی 2614 2390 الی 2586 2189 الی 2389
مدیریت صنعتی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 2587 الی 2614 2390 الی 2586 2189 الی 2389
مدیریت صنعتی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 2515 الی 2542 2318 الی 2514 2117 الی 2317
مدیریت صنعتی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) 1754 الی 1781 1557 الی 1753 1356 الی 1556
مدیریت صنعتی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) 1720 الی 1747 1523 الی 1719 1322 الی 1522

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

علاقه مندان به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی می توانند برای آزمودن شانس خود در تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد شرکت کنند . کافیست قبل از ثبت نام در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد ، دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد را با دقت مطالعه و سپس در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد 96 ثبت نام کنند . همچنین اگر قصد شرکت در آزمون دکتری سال بعد را دارید به شما مطالعه مقالات ثبت نام دکتری 97 و ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 97 را پیشنهاد می کنیم . اگر همچنان درباره تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری 96 ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید . متقاضیان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری می توانند برای اطلاع از زمان دقیق اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری در  کانال تلگرام دکتری تخصصی هیوا عضو شوند . 

علاقه مندان به شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 در رشته مدیریت صنعتی می توانند مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد را مطالعه نمایند .

منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی 96هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس , جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فرآورده های چندسازه چوب دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی تجزیه , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق قدرت  , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زراعت , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم دامی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی صنایع , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فیزیک , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم سیاسی  , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران سازه , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی کاربردی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حسابداری , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی آلی