یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد ، شناسایی منابع مناسب و مفیدی می باشد که اگر به درستی انتخاب شده و برنامه ریزی حساب شده و دقیقی برای مطالعه آنها صورت گیرد ، داوطلبان را به کسب رتبه قبولی نزدیک می کند . با توجه به این که امسال نیزثبت نام کارشناسی ارشد سراسری و ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ادغام شده و یک آزمون جامع توسط سازمان سنجش برگزار می شود ، منابع کارشناسی ارشد متقاضیان رشته های تحصیلی دانشگاه های سراسری و آزاد نیز یکسان می باشد . بسیاری از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 97 از هم اکنون به دنبال این منابع بوده و ممکن است در انتخاب آنها با مشکلاتی مواجه شوند . از آن جا که منابع مشخص و ثابتی برای آزمون ارشد وجود ندارد در این مقاله سعی کرده ایم به معرفی منابع مفیدتر که بر اساس تجربیات سال های گذشته گردآوری شده است ، بپردازیم .بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد 97

بر اساس دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد ، رشته های مختلف این مقطع با توجه به تجانس آنها به گروه های علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی و مهندسی ، کشاورزی ، هنر و دامپزشکی تقسیم می شوند . داوطلبان بر اساس میزان علاقه مندی خود ، رشته امتحانی مورد نظر را انتخاب و پس از ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد در آزمون مربوط به آن شرکت می کنند . هر رشته امتحانی از رشته گرایش هایی تشکیل شده که دارای کد ضریب های مختلفی می باشند . رشته گرایش هایی که ضرایب دروس یکسانی دارند در یک کد ضریب قرار گرفته و منابعآن ها نیز یکسان می باشد . در ادامه منابع آزمون ارشد این رشته ها را به تفکیک گروه های مختلف ارائه می دهیم . در هر گروه با کلیک روی رشته مورد نظر خود می توانید لیست منابع مربوط به آن رشته را مشاهده نمایید .

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی منابع کنکور کارشناسی ارشد مطالعات زنان
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی منابع کنکور کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان عربی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اقتصادی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد تاریخ منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان های باستانی ایران منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی
منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان شناسی منابع کنکور کارشناسی ارشد کارآفرینی
منابع کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآنی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - فقه و حقوق منابع کنکور کارشناسی ارشد مالی
منابع کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سازمان های دولتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - ادیان منابع کنکور کارشناسی ارشد مشاوره
منابع کنکور کارشناسی ارشد فلسفه منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دریایی
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی منابع کنکور کارشناسی ارشد محیط زیست
منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری ( MBA )
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی ( 1 )
منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی ( 2 )
منابع کنکور کارشناسی ارشد ایران شناسی منابع کنکور کارشناسی ارشد فرماندهی مدیریت انتظامی
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل منابع کنکور کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مطالعات جهان منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی منابع کنکور کارشناسی ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک
منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی منابع کنکور کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک
منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بحران

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 منابع کنکور کارشناسی ارشد گروه علوم پایه
 منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم زمین  منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
 منابع کنکور کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی  منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد شیمی  منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری
 منابع کنکور کارشناسی ارشد فیزیک  منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم محیط زیست
 منابع کنکور کارشناسی ارشد فوتونیک  منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا
 منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی  منابع کنکور کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد آمار  منابع کنکور کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه علم
 منابع کنکور کارشناسی ارشد ریاضی  منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم شناختی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اطلاعاتیمنابع کنکور کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ‌نانوفناوری نانومواد
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ( IT )
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی‌ صنایع  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی در سوانح طبیعی  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر صنایع رنگ
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ‌ابزار دقیق‌ و اتوماسیون در صنایع نفت
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی‌شیمی-‌بهداشت، ایمنی‌ و محیط‌زیست (‌ HSE )
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی صنعتی

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد گروه کشاورزی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مرتع و آبخیزداری  منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب  منابع کنکور کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات  منابع کنکور کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی  منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست
 منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم
 منابع کنکور کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی  منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان
 منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت حاصل خیزی ، زیست فناوری و منابع خاک  منابع کنکور کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم دام و طیور  منابع کنکور کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی شیلات  منابع کنکور کارشناسی ارشد توسعه روستایی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی چوب و فرآورده های سلولزی  منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


منابع کنکور کارشناسی ارشد گروه هنر
 منابع کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری  منابع کنکور کارشناسی ارشد رادیو
 منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری  منابع کنکور کارشناسی ارشد تصویر متحرک ( انیمیشن )
 منابع کنکور کارشناسی ارشد معماری  منابع کنکور کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی  منابع کنکور کارشناسی ارشد تصویرسازی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد نمایش عروسکی  منابع کنکور کارشناسی ارشد نقاشی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش  منابع کنکور کارشناسی ارشد عکاسی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد سینما  منابع کنکور کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد تولید سیما منابع کنکور کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی منابع کنکور کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری
 منابع کنکور کارشناسی ارشد بازیگری  منابع کنکور کارشناسی ارشد فرش
 منابع کنکور کارشناسی ارشد تهیه کنندگی  منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد گروه دامپزشکی 
 منابع کنکور کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی  منابع کنکور کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد فیزیولوژی دامپزشکی  منابع کنکور کارشناسی ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد قارچ شناسی دامپزشکی  منابع کنکور کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی  منابع کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی


داوطلبان توجه داشته باشند که در مرحله انتخاب رشته کارشناسی ارشد و انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مجاز به انتخاب رشته محل های مرتبط با مجموعه امتحانی خود می باشند ، از این رو می بایست رشته امتحانی موردعلاقه خود را در فرم ثبت نامی وارد کرده و برای مطالعه منابع کارشناسی ارشد مربوط به آن رشته برنامه ریزی نمایند تا در مرحله اعلام نتایج کارشناسی ارشد شاهد رتبه و تراز قابل قبولی در کارنامه کارشناسی ارشد باشند .

هم چنین متقاضیان می توانند برای داشتن برنامه ای منظم و دقیق با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا تماس گرفته و از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا بهره مند شوند .
منبع : منابع کنکور کارشناسی ارشد 97
هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی , انتخاب رشته کارشناسی ارشد , برنامه ریزی برای کنکور ارشد , ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  , تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , تکمیل ظرفیت کنکور سراسری کارشناسی ارشد , کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , کارشناسی ارشد بدون کنکور , لیست رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت , ثبت نام آزمون وکالت  , ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 96 , اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد ,  شهریه کارشناسی ارشد شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد  , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد تربیت بدنی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم تربیتی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد حقوق , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد  , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد روانشناسی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت دولتی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی عمران , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد شیمی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی برق , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد فیزیک , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری  , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی صنایع , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی شیمی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم اقتصادی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد زبان شناسی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد معماری , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت مالی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ریاضی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد , پاسخ به سوالات متداول تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد , پاسخ به سوالات متداول کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , انتخاب رشته کارشناسی ارشد  , منابع کنکور کارشناسی ارشد