حقوق یکی از رشته های امتحانی گروه علوم انسانی است . داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد این رشته را به عنوان مجموعه امتحانی خود انتخاب می کنند ، می توانند در یکی از رشته گرایش های آن در مقطع کارشناسی ارشد به تحصیل بپردازند . مجموعه حقوق شامل گرایش هایی است که در 11 کد ضریب دسته بندی شده اند . متقاضیان می بایست به ضرایب دروس هر رشته گرایش که در دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد درج شده توجه نموده و بر اساس آن برنامه ریزی خود را انجام دهند تا به نتیجه مطلوب یعنی قبولی در آزمون ارشد دست یابند . به عبارت دیگر باید پس از انتخاب رشته گرایش مورد علاقه خود ، دروسی که ضرایب بالاتری دارند را بیش تر مورد توجه قرار داده و منابع کارشناسی ارشد مربوط به آن دروس را با دقت بیشتری مطالعه نمایند . با توجه به این که متقاضیان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز در همان آزمون جامعی که سازمان سنجش برگزار می کند ، شرکت می نمایند این منابع برای این داوطلبان نیز مفید و قابل استفاده خواهد بود .
منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق 97

مجموعه حقوق در کنکور کارشناسی ارشد شامل گرایش های زیر در هر کد ضریب می باشد .


کد ضریب 1 : رشته حقوق خصوصی ، رشته حقوق اقتصادی ، رشته حقوق سردفتری ، رشته حقوق ثبت اسناد و املاک ، رشته حقوق اسناد و قراردادهای تجاری ، رشته حقوق حمل و نقل ، رشته فقه و حقوق خصوصی ، رشته فقه و حقوق اقتصادی و رشته حقوق مالی  اقتصادی

کد ضریب 2 : رشته حقوق بین الملل

کد ضریب 3 : رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ، رشته مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی ، رشته فقه و حقوق جزا و رشته مدیریت ثبت اسناد و املاک

کد ضریب 4 : رشته حقوق عمومی ، رشته مدیریت نظارت و بازرسی ، رشته مدیریت دادگستری ، رشته حقوق دادرسی اداری و رشته حقوق نفت و گاز

کد ضریب 5 : رشته حقوق بشر

کد ضریب 6 : رشته حقوق مالکیت فکری و رشته حقوق تجارت الکترونیکی

کد ضریب 7 : رشته حقوق محیط زیست

کد ضریب 8 : رشته حقوق تجارت بین الملل

کد ضریب 9 : رشته معارف اسلامی و حقوق و رشته حقوق خانواده

کد ضریب 10 : رشته حقوق ارتباطات

کد ضریب 11 : رشته حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و رشته حقوق شرکتهای تجاری

 

کلیه علاقه مندان به ادامه تحصیل در هر یک از این رشته گرایش ها بدون توجه به عنوان رشته کارشناسی خود می توانند منابع کارشناسی ارشد حقوق را مطالعه کرده و در کنکور کارشناسی ارشد این رشته شرکت نمایند . در ادامه به معرفی منابع ارشد حقوق می پردازیم . متقاضیان می بایست قبل از تهیه منابع بر اساس دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 97 دروس امتحانی مربوط به هر گرایش و ضرایب آن ها را بررسی نمایند .

 

عناوین دروس امتحانی منابع 
متون حقوق به زبان ( انگلیسی ، فرانسه )  1 - Law made simple ، ترجمه اسماعیل صغیری ( نشر میزان ) 2 - A level and AS level law ، ترجمه محمد تقی رفیعی  ( انتشارات مجد ) ، 3 - Law texts ، دکتر گودرز افتخار جهرمی  4 - Oxford's law dictionary
5 - 504 words
6 - Essential words for Toefl
حقوق مدنی 1 - اشخاص و محجورین (دکتر اسدالله امامی و قاسم زاده) 2 - اموال و مالکیت (دکتر کاتوزیان)، 3 - اعمال حقوقی (دکتر کاتوزیان) 4 - وقایع حقوقی (دکتر کاتوزیان) 5 - مختصر حقوق خانواده (دکتر صفایی) 6 - درس هایی از عقود معین 1 (دکتر کاتوزیان) 7 - درس هایی از عقود معین 2 (دکتر کاتوزیان) 8 - کتاب شفعه و وصیت و ارث (دکتر کاتوزیان) و مبحث ارث از کتاب ارث (دکتر شهیدی)
منبع تکمیلی: قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (دکتر کاتوزیان)
حقوق تجارت 1 - قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی (دکتر دمرچیلی، حاتمی و مردانی) 2 - تجارت 2 و 3 (دکتر کاویانی) 3 - ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی (دکتر اسکینی)
منبع تکمیلی: قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی (دکتر دمرچیلی، حاتمی و مردانی)
آیین دادرسی مدنی 1 - آئین دادرسی مدنی جلد اول (دوره پیشرفته) (دکتر شمس) 2 - آئین دادرسی مدنی جلد دوم (دوره پیشرفته) (دکتر شمس) 3 - آیین دادرسی مدنی جلد سوم (دوره پیشرفته) (دکتر شمس) - قانون شوراهای حل اختلاف - قانون اجرای احکام مدنی - قانون نحوه اجرای حکومیت های مالی - قانون دیوان عدالت اداری - قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
متون فقه 1 - لمعه دمشقیه (دو جلد  شهید اول) 2 - تحریر الروضه فی شرح اللمعه المشقیه به همراه کتاب فقه استدلالی
حقوق جزای عمومی 1 - حقوق جزای عمومی، دکتر محمد علی اردبیلی ( 3 جلد)   منبع تکمیلی: محشای قانون مجازات اسلامی (دکتر گلدوزیان) از ماده 1 تا 216
حقوق جزای اختصاصی 1 - حقوق جزای اختصاصی ( 1 ) : جرائم علیه اشخاص (دکتر میرمحمد صادقی) 2 - حقوق جزای اختصاصی ( 2) : جرائم علیه اموال و مالکیت (دکتر میر محمد صادقی) 3 - حقوق جزای اختصاصی ( 3) : جرائم علیه آسایش و امنیت (دکتر میر محمد صادقی) 4 - مباحث حدود و دیات از کتاب محشای قانون مجازات اسلامی (دکتر گلدوزیان)
منبع تکمیلی: کتاب محشای قانون مجازات اسلامی (دکتر گلدوزیان)
حقوق بین الملل عمومی 1 - حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی 2 - حقوق بین الملل عمومی ربکا والاس، ترجمه و تحقیق از دکترسیدقاسم زمانی 3 - حقوق معاهدات بین المللی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی 4 - منشور سازمان ملل متحد 5 - اعلامیه جهانی حقوق بشر6 - حقوق سازمانهای بین المللی دکتر سید قاسم زمانی  7- عهدنامه معاهدات بین المللی وین 1969  8 -  اساسنامه دیوان بین المللی دادگستر ی 9 -  طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولتها 10 -   کنوانسیون 1982 حقوق دریاها 11 -  حقوق مخاصمات مسلحانه دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی 12 -  حقوق بین الملل هوایی دکتر منصور جباری قره باغ 13 -  قطعنامه های مهم شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد 14 -  حقوق بین الملل دریاها دکتر فرهاد طلایی 15 -  عهدنامه حقوق کنسولی 1963 و دیپلماتیک وین 1961
حقوق اداری 1 - حقوق اداری، منوچهر مؤتمنی، انتشارات سمت 2 - کلیات حقوق اداری ایران، رضا موسی زاده، انتشارات میزان 3 - حقوق اداری، جواد رضایی زاده، جلد یک، انتشارات میزان 4 - حقوق اداری ایران، محمد امامی، کوروش استوار سنگری، انتشارات میزان 
حقوق اساسی 1 - بایسته های حقوق اساسی، دکتر سید ابوالفضل قاضی، نشر میزان 2 - حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم) حاکمیت و نهادهای سیاسی، دکتر سید محمد هاشمی، نشر میزان 3 - قانون اساسی، نشر ریاست جمهوری (همراه با نظرات تفسیری شورای نگهبان) 4 - آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
حقوق مدنی ( تعهدات ) 1 - اعمال حقوقی ، دکتر کاتوزیان، شرکت سهامی انتشار 2 - وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان 3 - مواد 183 تا 463 از روی کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر کاتوزیان، نشر میزان
حقوق بین الملل خصوصی 1 -حقوق بین الملل خصوصی، دکتر محمد نصیری، نشر آگه 2 - حقوق بین الملل خصوصی، نجادعلی الماسی، نشر میزان 3 - مواد 5 تا 9 ، 961 تا 991 ، 1002 تا 1010 ، 1060 تا 1061 ، 1295 تا 1296 از قانون مدنی 4 - مواد 305 ، 306 ، 590 و 591 از قانون تجارت 5 - مواد 10 تا 25 و 144 تا 148 و 291 تا 294 از قانون آیین دادرسی مدنی 6 - ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و اصل 41 قانون اساسی
آیین دادرسی کیفری 1 - آیین دادرسی کیفری 1و 2 (دکتر خالقی) ( 2 جلد) 2 - نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (دکتر خالقی)
حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری در حال حاضر برای این درس منبعی در دسترس نیست 
سازمان های بین المللی در حال حاضر برای این درس منبعی در دسترس نیست 
دروس تخصصی رشته های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده ( اصول فقه ، حقوق مدنی ( اشخاص تا وصیت و ارث ) وآیین دادرسی مدنی ( دعاوی خانوادگی )) در حال حاضر برای این درس منبعی در دسترس نیست 
حقوق ارتباطات در حال حاضر برای این درس منبعی در دسترس نیست 


مقالات مفید برای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد حقوق 97

به داوطلبان کارشناسی ارشد حقوق توصیه می کنیم برای آشنایی با مراحل مختلف ثبت نام ارشد مقالات زیر را مطالعه کرده و برنامه ریزی خود را با آگاهی بیش تری انجام دهند .

1 . ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 97

2 . ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

3 . دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 97

4 . منابع کنکور کارشناسی ارشد 97

5 . کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 97

6 . انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97

7 . انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

8 . دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97

9 . دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

10 . توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد 97

11 . اعلام نتایج کارشناسی ارشد 97

12 . اعلام نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

13 . شهریه کارشناسی ارشد 97

14 . شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

 

مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا نیز آماده اند از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد 97 را به بهترین شکل ممکن برای داوطلبان انجام داده و آنها را در تهیه بهترین منابع کارشناسی ارشد یاری نمایند .هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی , انتخاب رشته کارشناسی ارشد , برنامه ریزی برای کنکور ارشد , ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  , تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , تکمیل ظرفیت کنکور سراسری کارشناسی ارشد , کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , کارشناسی ارشد بدون کنکور , لیست رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت , ثبت نام آزمون وکالت  , ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 96 , اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد ,  شهریه کارشناسی ارشد شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد  , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد تربیت بدنی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم تربیتی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد حقوق , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد  , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد روانشناسی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت دولتی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی عمران , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد شیمی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی برق , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد فیزیک , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری  , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی صنایع , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی شیمی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم اقتصادی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد زبان شناسی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد معماری , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت مالی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ریاضی , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT دانشگاه آزاد , رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد , پاسخ به سوالات متداول تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد , پاسخ به سوالات متداول کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , انتخاب رشته کارشناسی ارشد  , منابع کنکور کارشناسی ارشد