دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 97 شامل گروه های آزمایشی مختلف ، نام رشته ها ، ضرایب دروس و مواد امتحانی مربوط به آن ها می باشد که رشته زبان و ادبیات فارسی یکی از رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی در این دفترچه است . هم قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 و هم بعد از آن ، داوطلبان رشته زبان و ادبیات فارسی می توانند از این تراز ها استفاده نمایند . قبل از انتشار کارنامه آزمون دکتری ، داوطلبان دکتری زبان و ادبیات فارسی می توانند با دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری 97 و پاسخنامه آزمون دکتری 97 مربوط به رشته خود ، درصد دروس را محاسبه کرده و بعد از وارد نمودن درصد ها در نرم افزار تخمین رتبه دکتری ، تراز تقریبی خود را مشاهده کنند ، سپس با مقایسه تراز خود با تراز های ارائه شده در جدول زیر از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته دکتری 97 ، مطلع گردند. اما بعد از اعلام نتایج اولیه دکتری تنها کافیست داوطلبان تراز خود را که در کارنامه دکتری 97 ، توسط سازمان سنجش محاسبه شده است ، با تراز های ارائه شده مقایسه نمایند . در ادامه نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی 97 را آورده ایم .      
نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی 97

کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی هیوا با جمع آوری تعدادی از کارنامه های دکتری زبان و ادبیات فارسی سال 96 ، تحلیل اطلاعات مفید آن ها و استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی 97 را در سه بازه بدبینانه ، منطقی وخوشبینانه دسته بندی کردند . نتایج بدین شرح است که هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی داوطلب بالاتر است . همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد ، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه پایین تر است .
در جدول زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . این محدوده ها از قبولی دکتری زبان و ادبیات فارسی 96 استخراج شده اند و نزدیک ترین و معتبرترین راهنما برای داوطلبان شرکت کننده در دکتری زبان و ادبیات فارسی 97 می باشند در نتیجه ممکن است آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشد . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری 97  ، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند .حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی 97

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی 97 به شرح زیر است :

نام دانشگاه یا موسسه دوره نام گرایش تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تهران روزانه   5987 الی 6014 5790 الی 5986 5589 الی 5789
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تربیت مدرس روزانه   5844 الی 5871 5647 الی 5843 5446 الی 5646
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه   5681 الی 5708 5484 الی 5680 5283 الی 5483
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تربیت مدرس روزانه ادبیات غنایی 5681 الی 5708 5484 الی 5680 5283 الی 5483
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه علامه طباطبائی - تهران روزانه   5519 الی 5546 5322 الی 5518 5121 الی 5321
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه خوارزمی - تهران روزانه   5505 الی 5532 5308 الی 5504 5107 الی 5307
زبان و ادبیات فارسی / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی روزانه   5457 الی 5484 5260 الی 5456 5059 الی 5259
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه اصفهان روزانه ادبیات عرفانی 5360 الی 5387 5163 الی 5359 4962 الی 5162
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شیراز روزانه   5353 الی 5380 5156 الی 5352 4955 الی 5155
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه   5335 الی 5362 5138 الی 5334 4937 الی 5137
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه اصفهان روزانه ادبیات غنایی 5328 الی 5355 5131 الی 5327 4930 الی 5130
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) - قزوین روزانه   5305 الی 5332 5108 الی 5304 4907 الی 5107
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه الزهرا( س ) - تهران روزانه   5269 الی 5296 5072 الی 5268 4871 الی 5071
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه اصفهان روزانه ادبیات حماسی 5269 الی 5296 5072 الی 5268 4871 الی 5071
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شیراز روزانه ادبیات غنایی 5207 الی 5234 5010 الی 5206 4809 الی 5009
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه   5205 الی 5232 5008 الی 5204 4807 الی 5007
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه   5167 الی 5194 4970 الی 5166 4769 الی 4969
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) - قزوین روزانه ادبیات عرفانی 5167 الی 5194 4970 الی 5166 4769 الی 4969
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شیراز روزانه ادبیات عرفانی 5167 الی 5194 4970 الی 5166 4769 الی 4969
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه زنجان روزانه   5159 الی 5186 4962 الی 5158 4761 الی 4961
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه یزد روزانه   5159 الی 5186 4962 الی 5158 4761 الی 4961
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه قم روزانه ادبیات عرفانی 5159 الی 5186 4962 الی 5158 4761 الی 4961
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه قم روزانه ادبیات حماسی 5155 الی 5182 4958 الی 5154 4757 الی 4957
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه ادبیات حماسی 5149 الی 5176 4952 الی 5148 4751 الی 4951
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شیراز روزانه ادبیات حماسی 5129 الی 5156 4932 الی 5128 4731 الی 4931
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه کاشان روزانه   5115 الی 5142 4918 الی 5114 4717 الی 4917
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه اراک روزانه   5097 الی 5124 4900 الی 5096 4699 الی 4899
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شهرکرد روزانه   5097 الی 5124 4900 الی 5096 4699 الی 4899
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه گیلان - رشت روزانه   5097 الی 5124 4900 الی 5096 4699 الی 4899
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه ادبیات عرفانی 5097 الی 5124 4900 الی 5096 4699 الی 4899
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تبریز روزانه   5058 الی 5085 4861 الی 5057 4660 الی 4860
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه   5048 الی 5075 4851 الی 5047 4650 الی 4850
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه ادبیات عرفانی 5048 الی 5075 4851 الی 5047 4650 الی 4850
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه   5046 الی 5073 4849 الی 5045 4648 الی 4848
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه ارومیه روزانه   5028 الی 5055 4831 الی 5027 4630 الی 4830
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه ادبیات عرفانی 5028 الی 5055 4831 الی 5027 4630 الی 4830
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه رازی - کرمانشاه روزانه   5027 الی 5054 4830 الی 5026 4629 الی 4829
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه الزهرا( س ) - تهران روزانه ادبیات عرفانی 5027 الی 5054 4830 الی 5026 4629 الی 4829
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه کردستان - سنندج روزانه   5010 الی 5037 4813 الی 5009 4612 الی 4812
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه ادبیات غنایی 4998 الی 5025 4801 الی 4997 4600 الی 4800
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شهرکرد روزانه ادبیات عرفانی 4966 الی 4993 4769 الی 4965 4568 الی 4768
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه سمنان روزانه   4936 الی 4963 4739 الی 4935 4538 الی 4738
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تبریز روزانه ادبیات غنایی 4936 الی 4963 4739 الی 4935 4538 الی 4738
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تبریز روزانه ادبیات عرفانی 4921 الی 4948 4724 الی 4920 4523 الی 4723
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه یاسوج روزانه   4882 الی 4909 4685 الی 4881 4484 الی 4684
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه سلمان فارسی - کازرون روزانه   4843 الی 4870 4646 الی 4842 4445 الی 4645
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه ارومیه روزانه ادبیات غنایی 4826 الی 4853 4629 الی 4825 4428 الی 4628
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم   4804 الی 4831 4607 الی 4803 4406 الی 4606
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه ایلام روزانه   4803 الی 4830 4606 الی 4802 4405 الی 4605


نام دانشگاه یا موسسه دوره نام گرایش تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه   4786 الی 4813 4589 الی 4785 4388 الی 4588
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه ارومیه روزانه ادبیات عرفانی 4784 الی 4811 4587 الی 4783 4386 الی 4586
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه   4764 الی 4791 4567 الی 4763 4366 الی 4566
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه ارومیه  روزانه ادبیات حماسی 4726 الی 4753 4529 الی 4725 4328 الی 4528
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تهران نوبت دوم   4692 الی 4719 4495 الی 4691 4294 الی 4494
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ادبیات غنایی 4676 الی 4703 4479 الی 4675 4278 الی 4478
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه ادبیات غنایی 4659 الی 4686 4462 الی 4658 4261 الی 4461
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه ادبیات عرفانی 4636 الی 4663 4439 الی 4635 4238 الی 4438
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه کاشان روزانه   4596 الی 4623 4399 الی 4595 4198 الی 4398
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه الزهرا( س ) - تهران نوبت دوم   4486 الی 4513 4289 الی 4485 4088 الی 4288
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه اصفهان نوبت دوم ادبیات غنایی 4408 الی 4435 4211 الی 4407 4010 الی 4210
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) - قزوین نوبت دوم   4176 الی 4203 3979 الی 4175 3778 الی 3978
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم   4093 الی 4120 3896 الی 4092 3695 الی 3895
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب پیام نور ادبیات حماسی 4087 الی 4114 3890 الی 4086 3689 الی 3889
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شهید باهنر - کرمان نوبت دوم   4040 الی 4067 3843 الی 4039 3642 الی 3842
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) - قزوین نوبت دوم ادبیات عرفانی 4035 الی 4062 3838 الی 4034 3637 الی 3837
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور ادبیات غنایی 4025 الی 4052 3828 الی 4024 3627 الی 3827
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم   4024 الی 4051 3827 الی 4023 3626 الی 3826
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور   4017 الی 4044 3820 الی 4016 3619 الی 3819
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه ادبیات حماسی 3998 الی 4025 3801 الی 3997 3600 الی 3800
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه ادبیات غنایی 3998 الی 4025 3801 الی 3997 3600 الی 3800
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور ادبیات عرفانی 3987 الی 4014 3790 الی 3986 3589 الی 3789
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه اراک نوبت دوم   3962 الی 3989 3765 الی 3961 3564 الی 3764
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم   3947 الی 3974 3750 الی 3946 3549 الی 3749
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم   3934 الی 3961 3737 الی 3933 3536 الی 3736
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم ادبیات عرفانی 3933 الی 3960 3736 الی 3932 3535 الی 3735
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم ادبیات عرفانی 3907 الی 3934 3710 الی 3906 3509 الی 3709
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم ادبیات حماسی 3895 الی 3922 3698 الی 3894 3497 الی 3697
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه قم نوبت دوم ادبیات حماسی 3889 الی 3916 3692 الی 3888 3491 الی 3691
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تبریز نوبت دوم   3883 الی 3910 3686 الی 3882 3485 الی 3685
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه قم نوبت دوم ادبیات عرفانی 3843 الی 3870 3646 الی 3842 3445 الی 3645
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تبریز نوبت دوم ادبیات عرفانی 3798 الی 3825 3601 الی 3797 3400 الی 3600
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تبریز نوبت دوم ادبیات غنایی 3767 الی 3794 3570 الی 3766 3369 الی 3569
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه ارومیه نوبت دوم ادبیات غنایی 3766 الی 3793 3569 الی 3765 3368 الی 3568
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه ارومیه نوبت دوم ادبیات حماسی 3759 الی 3786 3562 الی 3758 3361 الی 3561
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه ارومیه نوبت دوم ادبیات عرفانی 3730 الی 3757 3533 الی 3729 3332 الی 3532
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه کاشان نوبت دوم   3655 الی 3682 3458 الی 3654 3257 الی 3457
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه خوارزمی - تهران پردیس خودگردان   3561 الی 3588 3364 الی 3560 3163 الی 3363
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه سمنان نوبت دوم   3552 الی 3579 3355 الی 3551 3154 الی 3354
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه ایلام نوبت دوم   3543 الی 3570 3346 الی 3542 3145 الی 3345
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه بیرجند نوبت دوم   3474 الی 3501 3277 الی 3473 3076 الی 3276
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه علامه طباطبائی - تهران پردیس خودگردان   3470 الی 3497 3273 الی 3469 3072 الی 3272
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه هرمزگان - بندرعباس نوبت دوم   3442 الی 3469 3245 الی 3441 3044 الی 3244
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان نوبت دوم   3421 الی 3448 3224 الی 3420 3023 الی 3223
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفاً ورودی های امسال در تهران) پردیس خودگردان   3403 الی 3430 3206 الی 3402 3005 الی 3205
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شیراز پردیس خودگردان ادبیات حماسی 3013 الی 3040 2816 الی 3012 2615 الی 2815
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شیراز پردیس خودگردان ادبیات عرفانی 3013 الی 3040 2816 الی 3012 2615 الی 2815
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شیراز پردیس خودگردان ادبیات غنایی 3001 الی 3028 2804 الی 3000 2603 الی 2803
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه لرستان - خرم آباد نوبت دوم ادبیات غنایی 2998 الی 3025 2801 الی 2997 2600 الی 2800
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه مازندران - بابلسر پردیس خودگردان   2944 الی 2971 2747 الی 2943 2546 الی 2746
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه فردوسی مشهد پردیس خودگردان   2901 الی 2928 2704 الی 2900 2503 الی 2703
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه مازندران - بابلسر پردیس خودگردان ادبیات عرفانی 2877 الی 2904 2680 الی 2876 2479 الی 2679
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه رازی - کرمانشاه پردیس خودگردان   2727 الی 2754 2530 الی 2726 2329 الی 2529
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه ارومیه پردیس خودگردان   2618 الی 2645 2421 الی 2617 2220 الی 2420
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه سمنان پردیس خودگردان   2398 الی 2425 2201 الی 2397 2000 الی 2200
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش ) پردیس خودگردان   2344 الی 2371 2147 الی 2343 1946 الی 2146


راهنمای جدول :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

لازم به ذکر است که تراز های جدول بالا ، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری هستند و اگر فردی بتواند حدنصاب یک دانشگاه را کسب کند ، به منزله قبولی وی در آن دانشگاه نمی باشد و فقط به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه خواهد شد .

علاقه مندان به شرکت در دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد می توانند برای آزمودن شانس خود در این دانشگاه روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 97 ، کلیک کنند . همچنین اگر داوطلب رشته دیگری هستید ، می توانید با کلیک بر روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری ، از حدنصاب های مربوط به رشته خود مطلع شوید . اگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دکتری زبان و ادبیات فارسی 97 ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید و برای اطلاع از تمامی رخداد های آزمون دکتری 97 در  کانال تلگرام دکتری تخصصی هیوا عضو شوید . 


منبع : حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی 97