رشته مدیریت بازرگانی یکی از رشته های گروه علوم انسانی است که هر ساله از طریق کنکور کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد . مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است . زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی کارآمد داشته باشد و یک فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، پتانسیل زیادی برای انجام کارهای فوق به بهترین شکل ممکن دارد . متقاضیان رشته مدیریت بازرگانی برای مشاهده نتیجه ای مناسب در کارنامه کارشناسی ارشد و کسب رتبه قبولی در زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد 97 می بایست علاوه بر داشتن علاقه که مهم ترین اولویت در انتخاب رشته امتحانی می باشد ، برنامه ریزی دقیق و بی نقصی داشته و انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 را با آگاهی کامل انجام دهند . یکی از مواردی که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد کمک بسزایی خواهد کرد ، بررسی رتبه و کارنامه های قبولی داوطلبان کنکور سال گذشته می باشد . با توجه به این که در کارنامه اولیه کارشناسی ارشد درصد دروس ، رتبه های داوطلب در هر زیرگروه ، معدل موثر و سایر اطلاعات مفید در اختیار داوطلبان قرار می گیرد با مقایسه این اطلاعات با رتبه و درصدهای خود می توانید مرحله انتخاب رشته ارشد را با دقت بیش تری انجام دهید . از این رو در این مقاله چندین نمونه از رتبه و کارنامه های قبولی داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی کنکور کارشناسی ارشد 96 را در اختیار شما قرار داده ایم . متقاضیان سایر رشته ها می توانند در مقاله رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد درصد و رتبه قبولی مجموعه های امتحانی مورد نظر خود را مشاهده نمایند . به زودی رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 - 97 را نیز در اختیار متقاضیان گزینش در رشته محل های دانشگاه آزاد قرار خواهیم داد تا از این اطلاعات در انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 استفاده نمایند .
دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 96 - 97

بر اساس اطلاعات در دسترس ، دانشگاه های سراسری برای دوره های روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، مجازی ، پردیس خودگردان ، پیام نور ، غیر انتفاعی ، مجازی غیر انتفاعی و مجازی ویژه شاغلین و دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشجو می پذیرند . داوطلبانکنکور کارشناسی ارشد 97 برای اطلاع دقیق از رشته محل های مختلف و دوره های ارائه شده برای هر یک می بایست دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 و دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 را مطالعه نمایند . زمان دقیق انتشار دفترچه های انتخاب رشته از طریق کانال تلگرام کارشناسی ارشد به اطلاع داوطلبان خواهد رسید .رتبه و کارنامه های قبولی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 96 - 97

در این بخش ، اطلاعات مهم تعدادی از کارنامه های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 96 - 97 را که در مرحله انتخاب رشته کارشناسی ارشد تاثیرگذار می باشند ، ارائه داده ایم . داوطلبان با بررسی درصد دروس و رتبه های اکتسابی در زیرگروه های مختلف می توانند به طور تقریبی رتبه خود را تخمین بزنند . نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد نیز که برای برخی رشته های پرطرفدار طراحی شده ، این قابلیت را در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد تا پس از بررسی دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد و وارد کردن درصد دروس ، شانس قبولی خود را بسنجند .

 

رتبه و کارنامه های قبولی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 96 - 97
سهمیه آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد
معدل موثر 15.3 14.14 15.72 14.8 14.53 14.03 15.47 14.55 13.53 15.75 15.23 13.5 16.11 13.41 13.41 15.15 16 16 14.99 13.8 14.14 14.23 16.32 16.42 15.54 16.02
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) -1.1 11.11 سفید سفید 1.11 2.22 3.33 -2.21 12.22 7.78 سفید 20 10 -4.43 -11.1 6.67 سفید سفید سفید سفید -7.77 2.22 سفید 8.89 1.11 -6.66
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 15.56 28.89 46.67 سفید 13.33 20 -2.21 11.11 24.44 4.44 -6.66 2.22 15.56 -6.66 2.22 8.89 13.33 13.33 سفید -4.43 4.44 -15.55 سفید سفید 26.67 -6.66
ریاضی و آمار 1.67 13.33 سفید سفید -8.32 سفید 1.67 -6.66 سفید سفید سفید 33.33 10 -1.66 26.67 -1.66 سفید سفید سفید سفید -15 -1.66 سفید -1.66 1.67 0
تئوری های مدیریت 7.78 -11.1 11.11 31.11 7.78 2.22 15.56 20 5.56 7.78 10 -5.55 -4.43 12.22 -6.66 2.22 -6.66 -6.66 12.22 10 5.56 2.22 -1.1 -1.1 2.22 -10
اقتصاد خرد و کلان 14.04 1.75 1.75 19.3 21.05 -1.74 0 22.81 1.75 3.51 3.51 8.77 -10.52 3.51 22.81 -3.5 8.77 8.77 14.04 سفید 15.79 1.75 سفید -3.5 -5.25 1.75
مالیه عمومی و بودجه -4.43 2.22 11.11 سفید سفید 4.44 سفید 11.11 سفید 4.44 -2.21 -15.55 17.78 2.22 -15.55 سفید سفید سفید سفید سفید 33.33 2.22 سفید سفید 4.44 -6.66
مدیریت منابع انسانی -6.66 -33.32 -6.66 سفید 15.56 4.44 -6.66 20 -2.21 -6.66 6.67 -6.66 -6.66 -8.88 -15.55 4.44 13.33 13.33 سفید 4.44 4.44 11.11 سفید سفید 4.44 -15.55
تحقیق در عملیات 6.67 -6.66 سفید سفید 4.44 سفید سفید 11.11 سفید سفید سفید -15.55 4.44 سفید 20 سفید سفید سفید سفید سفید سفید -6.66 سفید سفید 0 11.11
مدیریت مالی سفید -12.82 سفید سفید سفید سفید سفید -2.55 سفید سفید سفید 10.26 -2.55 -2.55 -23.07 سفید سفید سفید 7.69 سفید سفید 7.69 سفید سفید -2.55 -2.55
مدیریت تولید سفید 2.22 سفید سفید سفید سفید سفید -15.55 سفید سفید -2.21 2.22 -8.88 4.44 -6.66 -2.21 سفید سفید سفید سفید سفید 2.22 سفید سفید 2.22 -24.43
بازاریابی 31.11 28.89 8.89 17.78 20 26.67 22.22 2.22 8.89 11.11 20 2.22 4.44 24.44 2.22 11.11 6.67 6.67 2.22 13.33 15.56 20 11.11 6.67 -8.88 11.11
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک -4.75 14.29 سفید سفید سفید -2.38 سفید -4.75 سفید سفید سفید 4.76 -2.38 سفید -23.8 سفید سفید سفید سفید سفید -7.13 4.76 سفید سفید 33.33 4.76
مبانی کارآفرینی 6.67 11.11 22.22 سفید سفید 15.56 سفید 2.22 2.22 4.44 15.56 11.11 سفید 4.44 2.22 2.22 سفید سفید سفید سفید -6.66 2.22 13.33 سفید -15.55 -4.43
حسابداری مالی و صنعتی سفید 28.89 13.33 سفید سفید سفید سفید -15.55 سفید سفید -2.21 سفید سفید سفید 2.22 سفید سفید سفید سفید سفید -2.38 -6.66 سفید سفید 6.67 -15.55
اصول و مبانی نشر -6.66 11.11 -2.21 سفید سفید 8.89 سفید 2.22 سفید سفید 8.89 سفید 0 11.11 سفید سفید سفید سفید سفید سفید -2.21 2.22 سفید -2.21 13.33 11.11
دانش حمل و نقل 4.44 11.11 سفید سفید سفید 17.78 سفید 13.33 سفید سفید 4.44 سفید 2.22 سفید سفید 11.11 سفید سفید سفید سفید 4.44 -6.66 -2.21 6.67 8.89 2.22
دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل 8.89 16.67 -3.32 سفید سفید 18.89 سفید -2.21 سفید 3.33 16.67 -4.43 1.11 2.22 سفید 15.56 سفید سفید سفید سفید 21.11 -6.66 سفید سفید 3.33 2.22
رتبه در زیرگروه 1 مدیریت 3281 4907 5104 5297 7981 10116 10870 11079 13487 18394 20026 23007 23291 23408 23759 29303 34911 34911 35144 38591 39412 42904 43180 43382 46342 51611
محل قبولی مدیریت بازرگانی *بازرگانی داخلی /دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدری /پیام نور مدیریت بازرگانی *بازاریابی /دانشگاه پیام نوراستان خراسان رضوی -مرکزقوچان /پیام نور مدیریت بازرگانی *بازرگانی بین المللی /موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم /ص /-تبریز/غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *بازاریابی /دانشگاه تهران /مجازی مدیریت بازرگانی *بازرگانی بین المللی /موسسه غیرانتفاعی پرندک -پرندک /غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *بازاریابی /موسسه غیرانتفاعی فضیلت -سمنان /غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *بازاریابی /موسسه غیرانتفاعی پرندک -پرندک /غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *بازاریابی /موسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز-تهران /غیرانتفاعی -مجازی مدیریت بازرگانی *بازاریابی /موسسه غیرانتفاعی گلستان -گرگان /غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *بازاریابی /موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش -چالوس /غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *بازاریابی /موسسه غیرانتفاعی شهیدرضایی -کرمانشاه /غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *بازاریابی /موسسه غیرانتفاعی عطار-مشهد/غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *مدیریت استراتژیک /موسسه غیرانتفاعی اذرابادگان -ارومیه /غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *مدیریت استراتژیک /موسسه غیرانتفاعی مولوی -ایوانکی /غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *بازرگانی بین المللی /دانشگاه علم وهنر/غیرانتفاعی /-یزد/غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *بازرگانی بین المللی /موسسه غیرانتفاعی کار-خرمدره /غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *بازاریابی /موسسه غیرانتفاعی کومش -سمنان /غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *بازاریابی /موسسه غیرانتفاعی کومش -سمنان /غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *بازرگانی داخلی /موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو-ساوه /غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *بازاریابی /موسسه غیرانتفاعی تاکستان /استان قزوین //غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *بازاریابی /موسسه غیرانتفاعی ابان هراز-امل /غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *بازاریابی /موسسه غیرانتفاعی سبز-امل /غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *بازاریابی /موسسه غیرانتفاعی رحمان -رامسر/غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *بازاریابی /موسسه غیرانتفاعی مهراستان -استانه اشرفیه /غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *بازرگانی بین المللی /موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی -قوچان /غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی *کارافرینی /موسسه غیرانتفاعی تاکستان /استان قزوین //غیرانتفاعیمشاوره قبولی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

آنچه در قسمت فوق مشاهده کردید ، رتبه و کارنامه های قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 96 – 97 بود . این اطلاعات بر اساس کارنامه های واقعی داوطلبان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی جمع آوری شده است . داوطلبان به زیرگروه قبولی و معدل موثر مندرج در کارنامه های قبولی دقت نمایند . متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال در رابطه با بخش های مختلف کارنامه کارشناسی ارشد و مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد می توانند از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی با کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی هیوا در تماس باشند .

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد و نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز راهنمای مناسبی برای انتخاب رشته محل های متناسب با رتبه و تراز داوطلبان می باشد .


منبع : رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 96 - 97هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی , انتخاب رشته کارشناسی ارشد , برنامه ریزی برای کنکور ارشد , ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  , تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , تکمیل ظرفیت کنکور سراسری کارشناسی ارشد , کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , کارشناسی ارشد بدون کنکور , لیست رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت , ثبت نام آزمون وکالت  , ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 96 , اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد ,  شهریه کارشناسی ارشد شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , پاسخ به سوالات متداول تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد , پاسخ به سوالات متداول کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , انتخاب رشته کارشناسی ارشد  , منابع کنکور کارشناسی ارشد , ثبت نام کارشناسی ارشد 97 , پاسخ به سوالات متداول ثبت نام کارشناسی ارشد , تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بهمن 96 , ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت , کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد 97 , زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 , اعلام نتایج اولیه کارشناسی ارشد 97 , منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری  , زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 , انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 , ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 , هزینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 , نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد , نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد 97 , رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد 96 - 97 , دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد 97 , رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 96 - 97 , رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 96 - 97 , رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 96 - 97 , رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 96 - 97 , رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 96 - 97 , رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 96 - 97