پلک زدن عمل سریع به هم خوردن چشم است و از این جهت برای چشم ضروری است که باعث پخش شدن اشک در چشم و عبور آن از روی قرنیه و از بین بردن عفونت‌های احتمالی می‌شود .
کودکان به صورت متوسط در هر دقیقه یک یا دو بار پلک می‌زنند . این عمل پلک زدن از ابتدای تولد به صورت یک بازتاب در نوزادان وجود دارد .
بازتاب های نوزاد یکی از واکنش‌هایی است که نوزاد از طریق آن هم با دیگران ارتباط برقرار می‌کند و هم برای ادامه زندگی آماده‌تر می‌شود ، یکی از آن‌ها بازتاب پلک زدن است .
بازتاب پلک زدن به صورت ذاتی در نوزادان وجود دارد و در هنگام ارائه محرکی مثل پرتاب جسم به سمت چشم این بازتاب فعال می‌شود . 
در ادامه این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب پلک زدن و عملکرد آن ، آسیب‌ها و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می‌پردازیم . 

 
نحوه مشاهده و عملکرد بازتاب پلک زدن

والدین می‌توانند برای مشاهده بازتاب پلک زدن در نوزاد ، نور درخشانی را به چشم‌ها بتابانند یا نزدیک سر نوزاد ، دست بزنند . پاسخ نوزاد این است که فوراً پلک‌های خود را می‌بندد .
بازتاب پلک زدن از چشم نوزاد در برابر تحریک شدید و ناگهانی مانند جلوگیری از برخورد یک شی خارجی با چشم محافظت می‌کند .

 


 

 

سن شروع و پایان بازتاب پلک زدن


بازتاب پلک زدن یکی از انواع بازتاب های نوزاد است که در تمام طول عمر وجود دارد و از بین نمی‌رود .
میزان پلک زدن کودکان با بزرگسالان متفاوت است . در واقع کودکان به صورت متوسط در هر دقیقه یک یا دو بار پلک می‌زنند . 
دلیل این تفاوت می تواند موارد زیر باشد :

  • کودکان به رطوبت چشمی به اندازه بزرگسالان نیاز ندارند چون پلک آن‌ها در مقایسه با اندازه پلک بزرگسالان  باز نشده است . 
  • کودکان در طول ماه‌های اول زندگی تولید اشک ندارند و بیش از بزرگسالان در طول شبانه روز می‌خوابند ، هم چنین چشم های باز در معرض خطر، بیشتر پلک می‌زنند .
  • در طول مدت زمان بچگی میزان پلک زدن افزایش می‌یابد و در سن بلوغ میزان پلک زدن به اندازه بزرگسالان می‌رسد .

 


آسیب‌های بازتاب پلک زدن

پلک زدن یک بازتاب طبیعی در کل دوران زندگی است ولی اگر تعداد و میزان و یا سرعت آن از حالت طبیعی خارج شود امکان دارد نشان دهنده آسیب‌هایی مانند تیک و یا صرع باشد و باید به پزشک مراجعه شود . 
به عنوان مثال :

  • 1. صرع کوچک در کودکان شایع است و در حدود چند ثانیه طول می‌کشد و به صورت خیره شدن و پلک‌ زدن فراوان در روز دیده می‌شود و با نفس‌های عمیق تشدید می‌شود . 
  • 2. پرش پلک اغلب در مدت کوتاهی برطرف می‌شود ولی اگر برای هفته‌ها و ماه‌ها ادامه یابد امکان دارد نشان دهنده تیک باشد .


اگر تغییری در بازتاب پلک زدن نوزاد مشاهده کردید ، برای تشخیص دقیق‌تر به پزشک مراجعه نمایید .

 

 

منبع : روانشناسی رشد تألیف لورا برگ

 

 
منبع : بازتاب پلک زدن نوزادبازتاب های نوزاد  , بازتاب پلک زدن نوزاد