چک یک سند تجاری پرکاربرد و با اهمیت است که مورد استفاده روزمره بسیاری از مردم قرار می گیرد . از همین رو قانونگذار برای تضمین سلامت در استفاده مردم از اسناد تجاری همچون چک مقرراتی را تدوین نموده است ؛ چرا که عدم آگاهی نسبت به مسائل مربوط به چک از جمله اینکهچک برگشتی چیست و نحوه وصول چک برگشتی چگونه است می تواند سبب بوجود آمدن مشکلاتی در این زمینه  شود . در این مقاله قصد داریم تا ابتدا به بیان مفهوم چک برگشتی پرداخته و در ادامه نحوه وصول چک برگشتی را مطرح می نماییم .

 


 وصول چک برگشتی از طریق روش های کیفری ، حقوقی و ثبتی امکان پذیر است


چک برگشتی

مطابق قانون صدور چک ، کسی که چک صادر می کند باید در تاریخ درج شده در چک به اندازه مبلغ نوشته شده در چک ، در حساب بانکی اش وجه نقد داشته باشد . در غیر این صورت می توان چک را برگشت زد و علیه صادر کننده چک اقدام کرد . در قانون مواردی برای چک برگشتی پیش بینی شده که به شرح زیر است :
  1. وجه نقد کافی در حساب نداشته باشد و یا صاحب حساب تمام یا قسمتی از وجه چکی که صادر کرده است را از حساب بانکی برداشت نماید .
  2. صادر کننده با آگاهی نسبت به بسته بودن حساب خود چک صادر کند و یا بعد از صادر کردن چک حساب خود را مسدود نماید .
  3. زمانی که صادر کننده چک دستور دهد که وجه به دارنده چک پرداخت نشود .
  4. در صورتی که چک به صورتی تنظیم شده باشد که بانک به دلایلی مانند قلم خوردگی ، عدم مطابقت امضا و یا اختلاف در مندرجات چک از پرداخت وجه به دارنده چک خودداری کند .


نحوه وصول چک برگشتی

سه شیوه برای وصول چک برگشتی از بانک وجود دارد . اولین روش ، شکایت کیفری از صادر کننده چک است که منجر به مجازات حبس و جزای نقدی می شود . البته توسل به این شیوه تنها سبب مجازات صادر کننده چک می شود و باید برای دریافت وجه چک باید از روش ِ مطالبه وجه چک به شیوه حقوقی اقدام کرد . به این ترتیب که دادخواست مطالبه وجه چک را باید به دادگاه ارائه نمود . شیوه دیگر وصول وجه چک برگشتی ،وصول چک به شیوه ثبتی است که با معرفی اموالی از صادر کننده چک و از طریق اداره ثبت انجام می گیرد .

نکته قابل ذکر آن است که کوتاه ترین و مطمئن ترین شیوه برای وصول چک ، شیوه کیفری است ؛ چرا که معمولا صادر کننده چک برای مواجه نشدن با مجازات های کیفری وجه چک را می پردازد .


منبع : چک برگشتی چیست و نحوه وصول آن چگونه است ؟انواع وصیت نامه,  تا چه میزان از اموال را می توان وصیت کرد ؟ , چک برگشتی چیست و نحوه وصول آن چگونه است ؟ , ثبت ازدواج دائم و مجازات عدم ثبت آن