دانشگاه تهران به منظور توسعه فعالیت های بین المللی در مقطع کارشناسی ارشد دوره مشترک با دانشگاه لوند سوئد برگزار می کند .

توسعه فعالیت های بین المللی از اولویت های برنامه راهبردی دانشگاه تهران به شمار می رود که در این راستا برنامه ریزی و اجرای دوره های مشترک از برنامه های این دانشگاه است .

درحال حاضر دوره مشترک میان پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و دانشگاه ایندیانا پردو آمریکا در رشته های مهندسی برق ، کامپیوتر و مکانیک برگزار می شود .

همچنین این دانشگاه دوره مشترک با موسسه مطالعات ملی تغییر آب و هوا ( سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت امور خارجه و دانشگاه تهران ) دارد .

دانشگاه تهران با دانشگاه Karlsruhe آلمان نیز دوره مشترک بین المللی برگزار می کند .

از دیگر برنامه های این دانشگاه ایجاد دوره مشترک در رشته های مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک با ENSAM است .

همچنین این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد نیز دوره مشترک سنجش از راه دور و جی آی اس با دانشگاه لوند سوئد دارد .

دوره مشترک چهارجانبه یونسکو، دانشگاه تهران، وزارت نیرو و IHE از دیگر برنامه های این دانشگاه است .

این دانشگاه در حوزه فنی و مهندسی نیز با دانشگاه های فرانسوی دوره های مشترک دارد .

دانشگاه تهران با دانشگاه اراسموس در روتردام نیز در حوزه اقتصاد دوره مشترک بین المللی برگزار می کند .


منبع : مهر


منبع : برگزاری دوره های مشترک بین المللی دانشگاه تهران