آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته صبح امروز 12 مرداد در 71 حوزه امتحانی برگزار شد .

آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۷ از ساعت 8 صبح امروز در ۶۷ شهرستان و ۷۱ حوزه امتحانی برگزار شد .
تعداد ۸۴ هزار و ۴۸۹ نفر در دوره های کاردانی به کارشناسی سال ۹۷ ثبت نام کرده اند . از این تعداد ۳۴ هزار و ۸۹۲ نفر معادل ۴۱.۳۰ درصد زن و ۴۹ هزار و ۵۹۷ نفر معادل ۵۸.۷۰ درصد مرد هستند .

تعداد ۸۴ هزار و ۴۸۹ داوطلب در پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۹۷ شرکت کردند که تعداد ۱۲ هزار و ۱۵۱ نفر متقاضی یکی از ۴۸ کدرشته‌های بدون آزمون این پذیرش هستند و ۷۲ هزار و ۳۳۸ نفر متقاضی شرکت در ۱۶ کدرشته با آزمون هستند . از این تعداد ، ۳۰ هزار و ۸۰۵ نفر معادل ۴۲.۵۸ درصد زن و ۴۱ هزار و ۵۳۳ نفر معادل ۵۷.۴۲ درصد مرد هستند .

نتایج نهایی پذیرش در کاردانی به کارشناسی 97 در هفته آخر شهریور ماه اعلام می‌ شود .

منبع : آنا


منبع : برگزاری کنکور کاردانی به کارشناسی 97