طبق اطلاعیه ای که توسط سامانه ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی منتشر شده است ، در کارنامه شما برای آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ، در بخش عنوان ماده امتحانی به ترتیب موارد تعداد پاسخ صحیح ، تعداد غلط و تعداد پاسخ نزده قید شده است که این ترتیب ، صحیح نمی باشد . مطابق شکل زیر :


 

 

و ترتیب درست عبارت است از: 
تعداد پاسخ غلط، تعداد نزده و تعداد پاسخ صحیح 
ضمنا درشکل زیر ترتیب عنوان ماده امتحانی صحیح با رنگ قرمز مشخص شده است. 

 


لازم به ذکر است کلیه موارد دیگر در جایگاه خودشان صحیح بوده و درنتایج هیچ تغییری حاصل نشده است. ضمنا مهلت ثبت اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان و اعتراض به نتایج آزمون نمونه دولتی تا روز دوشنبه ۲۲مرداد تمدید می‌شود .

 

منبع : سامانه ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی


منبع : اصلاحیه کارنامه تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98