نتایج نهایی دکتری بدون آزمون دانشگاه زنجان 97 اعلام شد .

نکات مهم :

  •     پذیرش نهایی منوط به تایید سازمان سنجش و پس از دریافت تایید صلاحیت عمومی خواهد بود .
  •     تائید یا انصراف با مراجعه حضوری حداکثر تا مورخ 97/5/17 در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه امکان پذیر است .
  •     داوطلبان پذیرفته نشده حداکثر تا مورخ 97/5/13 درخواست تجدید نظر کتبی را به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ارائه نمایند .

 


منبع : دانشگاه زنجان


منبع : اعلام نتایج نهایی دکتری بدون آزمون دانشگاه زنجان 97