نتایج نهایی دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید چمران اهواز 97 اعلام شد .

 

 

توجه : ضمن عرض تبریک به استحضار می رساند داوطلبانی که نام آنها در لیست نتایج آمده است تا تاریخ 1397/05/16 فرصت دارند که جهت انصراف و یا هر گونه اعتراض بطور حضوری به دفتر حفظ و هدایت استعداهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز مراجعه نموده و انصراف یا اعتراض خود را کتبا اعلام نمایند . بدیهی است در صورت ثبت در سامانه سازمان سنجش هیچ گونه انصراف و یا تقاضای تغییر رشته میسر نخواهد بود .

منبع : دانشگاه شهید چمران اهواز


منبع : اعلام نتایج نهایی دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید چمران اهواز 97