نتایج نهایی دکتری بدون آزمون دانشگاه قم 97 اعلام شد .

اسامی پذیرفته شدگان آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی مقطع دکتری مهرماه سال 1397 دانشگاه قم

  •     خانم پروین گلفام  رشته مهندسی عمران (آب و سازه های هیدرولیکی)
  •     آقای محمد علی فتحعلی رشته مهندسی عمران (سازه)
  •     آقای مهدی بابا گلی موزیرجی رشته مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیکی)
  •     خانم بهناز نانوای سابق رشته اقتصاد اسلامی
  •     آقای شاهرخ سالاریان رشته تفسیر تطبیقی

منبع : دانشگاه قم

منبع : اعلام نتایج نهایی دکتری بدون آزمون دانشگاه قم 97