دانشگاه زنجان فراخوان تکمیلی پذیرش دکتری بدون آزمون این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر کرد .

داوطلبان حائز شرایط  پس از مطالعه دقیق آیین نامه های  یاد شده که متن کامل آنها به پیوست آورده شده است ، می توانند فرم­ های مربوطه را پس از تکمیل  در سر برگ دانشگاه مبدا و تایپ شده  از تاریخ 08/05/1397 تا پایان وقت مورخ 19/05/1397  صرفا در سامانه گلستان به آدرس http://golestan.znu.ac.ir مطابق راهنمای ثبت نام بارگذاری نمایند .لازم به ذکر است هیچ مدرکی به صورت دستی پذیرفته نخواهد شد. بدیهی است، به درخواست­ های ارسال شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نمی شود.

شرایط و ضوابط شرکت در این فراخوان به شرح زیر می باشد :

الف) دارا بودن صلاحیت­های عمومی داوطلبان

ب) دارا بودن شرایط اختصاصی داوطلبان پذیرش بدون آزمون ( مطابق آیین­ نامه ­ها­ی پیوست )

ج) ارسال مدارک لازم جهت شرکت در فراخوان

مدارک جهت شرکت در فراخوان دکتری (Ph.D) 

1-تصویر فرم اعلام وضعیت مقطع کارشناسی ارشد ( فرم شماره 1)

2- تصویر فرم اعلام وضعیت مقطع کارشناسی (فرم شماره 2)

3- تصویر مشخصات مستندات پژوهشی ( فرم شماره 3)

4- تصویر صفحه­ ی اول پایان نامه ، مستندات پژوهشی ( شامل چاپ یا پذیرش مقاله­ ها و سایر مستندات مطابق جدول مستندات پژوهشی آیین­ نامه­ ی شماره 237200/21 مورخ 16/12/93) . نکته کسب حداقل 7 امتیاز از بند 1 جدول امتیازات پژوهشی الزامی است .

5- واریز مبلغ 700000 ریال ( هفتاد هزار تومان ) به حساب درآمد های اختصاصی دانشگاه زنجان از طریق سامانه

 ( قابل ذکر است مبلغ مربوطه غیر قابل استرداد می باشد )

د) نکات قابل توجه

1. دانشگاه در بررسی مدارک داوطلب ، دانشگاه محل تحصیل مقاطع قبلی را مد نظر قرار داده و ضریب همترازی دانشگاه را اعمال خواهد کرد .

2. دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته طبق آیین نامه مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند .

3. دانشجویان دانشگاه زنجان که بیش از دو نیمسال را در سایر دانشگاهها به صورت مهمان گذرانده باشند مانند دانشجویان سایر دانشگاه ها خواهند بود .

زمان مصاحبه دکتری داوطلبان متعاقبا اعلام خواهد شد .

برای اطلاع از شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون 97 کلیک کنید .

منبع : دانشگاه زنجان


منبع : تکمیل ظرفیت دکتری بدون آزمون دانشگاه زنجان 97