مرکز سنجش آموزش پزشکی از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 در روز دوشنبه 22 مرداد ماه خبر داد .

بر اساس اعلام این مرکز کارنامه علمی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 ساعت 12 روز دوشنبه 22 مرداد ماه بر روی سایت sanjeshp.ir قرار می گیرد .

 آزمون کارشناسی ارشد پزشکی 97 در 2 نوبت صبح و بعدازظهر در تاریخ 14 و 15 تیر ماه در سراسر کشور برگزار شد .


منبع : مرکز سنجش آموزش پزشکی