مدیر امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از پذیرش دانشجو در رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی علوم پزشکی در مقطعکارشناسی ارشد مجازی خبر داد .

دکتر کوروش وحید شاهی با اعلام این خبر افزود : فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی در رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی اعلام شد .

وی افزود : براساس این فراخوان از میان اعضای هیات علمی در مقطع کارشناسی ارشد مجازی رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی برای نیمسال اول ۹۸-۹۷ از طریق مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجو پذیرفته می شود .

وحیدشاهی افزود : متقاضیان تا ۱۰ شهریور ماه ۹۷ فرصت دارند رزومه CVخود را به پست الکترونیکی e-learning-department@sbmu.ac.ir  ارسال کنند .


منبع : مهر


منبع : پذیرش کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 97