هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره تحصیلی کشور

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد 96


تکمیل ظرفیت پرستاری برای علاقه مندان به این رشته پرمتقاضی فرصتی است که می توانند شانس خود را برای قبولی در این رشته مجددا امتحان نمایند . زمان شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد پس از انتشار نتایج دانشگاه آزاد اعلام خواهد شد که متقاضیان می بایست با مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ، از میان رشته محل های ارائه شده انتخاب رشته نمایند . در دست داشتن اطلاعاتی همچون رتبه قبولی و تراز قبولی تکمیل ظرفیت در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان دانشگاه آزاد می تواند آمادگی شما را برای شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 افزایش دهد که در این مقاله آمار رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد در اختیارتان قرار خواهد گرفت . نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد نیز می تواند آمار تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 را در سایر رشته ها در اختیارتان قرار دهد .


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرکز مشاوره تحصیلی هیوا

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد 96


رشته مامایی از رشته های پر متقاضی انتخاب رشته تجربی به شمار می رود که بسیاری از داوطلبان کنکور تجربی در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد نیز هدف قبولی در این رشته را دارند . تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد در واقع فرصتی است برای علاقه مندان به این رشته که بار دیگر شانس قبولی خود را بیازمایند . پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد و مشخص شدن وضعیت قبولی هر داوطلب ، این امکان به آن دسته از داوطلبانی که از رشته و یا محل قبولی خود راضی نیستند ، داده می شود تا با شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد مجددا بخت خود را برای ادامه تحصیل در رشته دلخواه شان امتحان نمایند . در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 آن دسته از رشته محل هایی که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد ظرفیت شان کامل نشده است توسط این دانشگاه در دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ارائه می شود . در دست داشتن اطلاعاتی از قبیل تراز قبولی مامایی در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان دانشگاه آزاد می تواند شما را برای انجام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مامایی کمک نماید همچنین نرم افزار تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد نیز این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا شانس قبولی خود را در سایر رشته محل ها مشاهده نمایید و با محدوده تراز قبولی دانشگاه آزاد در رشته محل های مختلف آشنا شوید . در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد 96 و در مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد ، رتبه قبولی این رشته در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را  در اختیارتان قرار داده ایم تا برای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد 96  آمادگی بیشتری داشته باشید .


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرکز مشاوره تحصیلی هیوا

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد 96


 

رشته پرستاری از رشته های پر متقاضی انتخاب رشته تجربی به شمار می رود که بسیاری از داوطلبان کنکور تجربی در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد نیز هدف قبولی در این رشته را دارند . تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد در واقع فرصتی است برای علاقه مندان به این رشته که بار دیگر شانس قبولی خود را بیازمایند . پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد و مشخص شدن وضعیت قبولی هر داوطلب ، این امکان به آن دسته از داوطلبانی که از رشته و یا محل قبولی خود راضی نیستند ، داده می شود تا با شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد مجددا بخت خود را برای ادامه تحصیل در رشته دلخواه شان امتحان نمایند . در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 آن دسته از رشته محل هایی که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد ظرفیت شان کامل نشده است توسط این دانشگاه در دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ارائه می شود . در دست داشتن اطلاعاتی از قبیل تراز قبولی پرستاری در واحد های عادی و ظرفیت مازاد خودگردان دانشگاه آزاد می تواند شما را برای انجام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پرستاری کمک نماید همچنین نرم افزار تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد نیز این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا شانس قبولی خود را در سایر رشته محل ها مشاهده نمایید و با محدوده تراز قبولی دانشگاه آزاد در رشته محل های مختلف آشنا شوید . در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد 96 و در مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد ، رتبه قبولی این رشته در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را  در اختیارتان قرار داده ایم تا برای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد 96  آمادگی بیشتری داشته باشید .


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرکز مشاوره تحصیلی هیوا

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96


تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد فرصت مجددی را به علاقه مندان ورود به دانشگاه می دهد تا شانس خود را برای قبولی در رشته محل مورد علاقه خود امتحان نمایند از این رو پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد داوطلبان به دنبال آمار قبولی تکمیل ظرفیت و لیست رشته محل های ارائه شده در تکمیل ظرفیت هستند . در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 رشته محل هایی که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96ظرفیت شان تکمیل نشده است از سوی دانشگاه آزاد در دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 منتشر خواهد شد . آنچه در این مقاله در اختیارتان قرار می گیرد مربوط به داوطلبانی است که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد مشمول سهمیه عادی می شوند . همانطور که می دانید در دست داشتن اطلاعات تراز قبولی در انتخاب رشته دانشگاه آزاد می تواند شما را برای انجام انتخاب هایی با شانس قبولی بیشتر راهنمایی نماید که در مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد این آمار را در همه رشته ها در اختیارتان قرار داده ایم . در این مقاله نیز سعی کرده ایم تا آمار رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را در سه محدوده خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه در اختیارتان قرار دهیم که با تجربه ای که ازتکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد کسب کرده ایم و به دلیل نوسان رتبه قبولی در تکمیل ظرفیت بتوانید با مقایسه رتبه کشوری خود با آمار های داده شده در این مقاله ، قبولی خودتان را تخمین بزنید .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرکز مشاوره تحصیلی هیوا

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96


برای داوطلبانی که پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد 96 و مشاهده کارنامه نهایی خود ، از رشته و یا محل پذیرش خود رضایت ندارند فرصتی به نام تکمیل ظرفیت قرار داده می شود تا با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 از میان رشته محل های ارائه شده ، شانس خود را بیازمایند . همانطور که در روند انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 متوجه شدید در دست داشتن تراز قبولی در انتخاب رشته دانشگاه آزاد می تواند به داوطلب کمک نماید تا اولویت های خود را به درستی انتخاب نماید . آماری که در این مقاله در اختیارتان قرار می گیرد مربوط به آن دسته از داوطلبانی است که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد مشمول هیچ سهمیه ای نمی شدند و در دسته سهمیه عادی قرار می گیرند . در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد هر ساله تغییراتی زیادی در آمار های قبولی مشاهده می کنیم که از جمله آن می توانیم به افزایش و کاهش تراز قبولی اشاره کرد . در واقع در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد نمی توان به طور قطع گفت که تراز قبولی در رشته ای کاهش می یابد و یا بالعکس به همین دلیل در این مقاله محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را در همه رشته ها را در سه محدوده خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه قرار داده ایم تا با مقایسه ترازی که در کنکور 96 کسب کرده اید با هر یک از محدوده ها ، قبولی خود را تخمین بزنید . ضمنا نرم افزار تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد نیز می تواند به شما برای انجام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت 96 راهنمایی نماید .


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرکز مشاوره تحصیلی هیوا

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک دانشگاه آزاد 96


تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مهندسی پزشکی بیوالکتریک توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک دانشگاه آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبهمهندسی پزشکی بیوالکتریک در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آخرین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک دانشگاه آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک دانشگاه آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرکز مشاوره تحصیلی هیوا

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک دانشگاه آزاد 96


تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مهندسی پزشکی بیومکانیک توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک دانشگاه آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبهمهندسی پزشکی بیومکانیک در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آخرین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک دانشگاه آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک دانشگاه آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشد .


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرکز مشاوره تحصیلی هیوا

تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96


طبق اطلاعیه سازمان سنجش با توجه به اعلام نیاز برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور برای تکمیل ظرفیت و همچنین ایجاد ظرفیت های جدید ، ثبت نام تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96 انجام خواهد گرفت . از آنجایی که این تکمیل ظرفیت برای افرادی است که در آزمون دکتری سراسری 96 شرکت کرده اند و درست 1 ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سراسری 97 و آزمون دکتری دانشگاه آزاد 97 انجام می شود بنابراین قبل از تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد بهمن 96 آخرین فرصت ورود به دانشگاه برای سال 96 می باشد . در این مقاله قصد داریم درباره زمان ثبت نام ، نحوه ، شرایط و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96 توضیحاتی ارائه دهیم . لازم به ذکر است از آنجایی که اطلاعیه کامل فعلا منتشر نشده است به تدریج اطلاعات این مقاله تکمیل خواهد شد .


 در تکمیل ظرفیت دکتری 96 فقط داوطلبان آزمون دکتری 96 حق شرکت دارند 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرکز مشاوره تحصیلی هیوا

دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96


دانشگاه سراسری هر ساله بعد از اعلام نتایج دکتری و ظرفیت خالی دانشگاه ها در پذیرش دانشجوی دکتری ، فرصت مجددی به داوطبان برای قبولی در این رشته محل ها می دهد . در این فرصت که به تکمیل ظرفیت دکتری سراسری مرسوم است ، ابتدا هر دانشگاه برای قبولی های خود یک مهلت ثبت نام در نظر می گیرد . در مرحله بعدی و پس از پایان مهلت ثبت نام ، هر دانشگاه لیستی از رشته محل های خود که ظرفیت خالی دارند به همراه تعداد این ظرفیت های خالی را به واحد سازمان سنجش آموزش کشور معرفی می کند ، سپس در ادامه لیست این رشته محل ها تحت عنوان دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری منتشر می شود و داوطلبان حاضر در جلسه آزمون دکتری می توانند طبق آن اقدام به انتخاب رشته نمایند . از آنجایی که در سال 96 برای اولین بار کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد ادغام شد ، بنابراین کلیه داوطلبان حاضر در جلسه کنکور دکتری 96 می توانند هم در تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96 و هم در تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 شرکت کنند . در ادامه برای راحتی داوطلبان ، لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه سراسری 96 را قرار داده ایم .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرکز مشاوره تحصیلی هیوا

اعلام نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96


ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 در دو مقطع کاردانی و کارشناسی در مرداد و شهریور انجام شد و در طی آن 116 هزار نفر در مقطع کاردانی و 73 هزار نفر در مقطع کارشناسی کاردانی به کارشناسی ) اقدام به ثبت نام و انتخاب رشته از بین رشته های دانشگاه علمی کاربردی کردند . پذیرش در دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی بصورت بدون آزمون بوده و ملاک پذیرش صرفا معدل دیپلم ( برای مقطع کاردانی ) و معدل فوق دیپلم ( برای مقطع کارشناسی ) می باشد . طبق اعلام قبلی ، نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 در هفته پایانی شهریور ماه اعلام می شود و با توجه به ظرفیت بالای پذیرش دانشگاه ، احتمال قبولی اکثر ثبت نام کنندگان وجود دارد . در این مقاله قصد داریم راهنمای مشاهده نتایج دانشگاه علمی کاربردی را ارائه کنیم تا بعد از اعلام نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96بتوانید به راحتی نتیجه خود را دریافت کنید .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرکز مشاوره تحصیلی هیوا